لینک های دسترسی

اظهارات سرمنشی ملل متحد در مورد چالش های فراراه پلان حکومت افغانستان


اظهارات سرمنشی ملل متحد در مورد چالش های فراراه پلان حکومت افغانستان

بان کی مون سرمنشی ملل متحد میگوید، پلان حکومت افغانستان برای عهده دار شدن مسوولیت های امنیتی الی سال 2014، بهبود حکومتداری و مبارزه با فساد اداری، یک روند طولانی و چالش آور خواهد بود.

آقای بان بروز جمعه در مورد کنفرانس کشور های کمک کننده به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش داد که میزبانی این رویداد را او و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به عهده داشتند.

مارتین نیسیرکی سخنگوی سرمنشی ملل متحد گفت، آقای بان با پیامد های این کنفرانس ترغیب گردیده ولی اضافه نمود که گفته ها باید از سوی مقامات افغان و جامعۀ بین المللی-هردو- جامۀ عمل پوشانیده شود.

طی یک خشونت بروز جمعه، انفجار بم در یک مسجد در ولایت خوست باعث جراحت 17 تن گردید.

مقامات محلی میگویند، در این انفجار، سیدالله سید کاندید انتخابات پارلمانی که در داخل مسجد سرگرم راه اندازی مبارزۀ انتخاباتی خود بود، نیز زخمی گردیده است.

در یک رویداد جداگانه، قوای ناتو بروز جمعه گفت، طی عملیات مشترک توسط قوای افغان و بین المللی در ولایات قندهار، غزنی، هلمند و ننگرهار چندین شورشی به شمول یک قوماندان ارشد طالبان دستگیر گردیده اند.

همچنان قوای افغان شام روز پنج شنبه، یک ذخیرۀ بزرگ مهمات را در ولایت قندهار کشف و ضبط نمودند. از این ذخیره به مقدار دو تن امونیم نایتریت، 5400 عدد فیوز های برقی، 3200 متر فتیلۀ انفجاری، 275 کیلوگرام باروت سیاه بدست آمد.

ناتو گفت، از امونیم نایتریت و باروت سیاه بدست آمده از این انبار، می توان بیش از 100 بم کنار جاده را تولید نمود.

XS
SM
MD
LG