لینک های دسترسی

انتخاب دوبارۀ بن کی مون به حیث منشی عمومی ملل متحد


بانکی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد که قرار است برای دور دوم آن سِمت را عهده دار شود.

شورای امنیت ملل متحد، انتخاب دوبارۀ بن کی مون را به دورۀ دوم ریاست سازمان ملل متحد توصیه نمود.

اعضای شورای امنیت در نشست روز جمعه شان، از نامزدی دوبارۀ بن کی مون به این سمت، رسماً پشتیبانی نمودند.

براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از نامزدی بن کی مون به ریاست ملل متحد استقبال نمود و قصر سفید اعلام داشت که آقای مون، در دورۀ اول ریاست اش، اصلاحات مهمی را به میان آورده و در جریان بحرانات جهانی، نقش به سزایی را ایفا نموده است.

بن کی مون ِ ۶۷ ساله که درین انتخابات، با هیچ رقیبی روبرو نیست، به ۱۹۲ کشور عضؤ ملل متحد نامه فرستاده و "متواضعانه" آنها را از نامزدی اش به دور دوم آگاه ساخته است.

XS
SM
MD
LG