لینک های دسترسی

Breaking News

موقف تازۀ ملل متحد در پرتو حمله بر مسجد در سوریه


شورای امنیت سازمان ملل متحد انشعاب عمیق خود را کنار گذاشته و روز جمعه با نشر بیانیه یی، حملۀ دهشت افگنی را بر یک مسجد در دمشق، با شدید ترین واژه ها محکوم کرد.

در آن حمله بیش از چهل شهروند سوری به شمول یک روحانی ارشد مسلمان کشته شد.

بن کی مون، سرمنشی سازمان ملل متحد نیز این حمله را که منجر به کشته شدن شیخ محمد سید رمضان البوتی، روحانی ارشد سوری شد، با شدید ترین واژه ها محکوم کرده و خواستار به عدالت کشانیدن عاملان آن شد.

واژۀ 'دهشت افگنی' در بیانیۀ ملل متحد

بیانیۀ شورای امنیت، دهشت افگنی را تهدید جدی به صلح و امنیت بین المللی خوانده و گفته است که اعمال دهشت افگنی، بدون در نظر داشت انگیزۀ آن، جنایت و غیرقابل توجیه می باشد. بیانیه به ارادۀ شورای امنیت برای مبارزه با همه گونه های دهشت افگنی تاکید می کند.

شورای امنیت در این بیانیۀ مطبوعاتی به درگیری های دو سال اخیر در سوریه که منجر به کشته شدن بیش از هفتاد هزار نفر شده است، اشاره کرده و یکبار دیگر هرگونه اعمال خشونت را بر غیرنظامیان محکوم می کند.

آقای بن از همه جوانب درگیر در سوریه خواست تا به گونۀ فوری، هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان و اماکن عبادی آنان را متوقف کنند.

خشونت خشونت بیشتر ببار می آورد

او جوانب را به حل سیاسی بحران ترغیب کرده گفت که خشونت و اقدام نظامی، تنها به رنج، مصیبت و ویرانی بیشتر منتهی خواهد شد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر موضوع سوریه دچار انشعاب شده بود. چین و روسیه، قطعنامه هایی را که از سوی غرب حمایت می شد و حکومت سوریه را به پایان بخشیدن جنگ زیر فشار قرار می داد، سه بار رد کردند.
XS
SM
MD
LG