لینک های دسترسی

جهان در جستجوی ۴۰ میلیارد دالر برای کمکهای بشری


سوریه یکی از کشورهای جهان است که هم اکنون با بحران شدید بشری روبرو است.

سالانه حدود ۴۰ میلیارد دالر برای فراهم آوری کمکهای بشردوستانه به مردمی نیاز است که از جنگها و آفات طبیعی متاثر می شوند و هر روز به شمار آنان افزوده می شود.

هیئت موظف ملل متحد ضمن بیان این مطلب گفته است که با وضع مالیۀ اندک بر تکتهای مسابقات فوتبال و سایر ورزشها، کنسرتها و رویدادهای تفریحی، تکتهای سفر و تیل می توان حدود ۱۵ میلیارد دالر این کسر را مرفوع کرد.

ملل متحد گفته است که کشورهای اسلامی از طریق اختصاص قسمتی از پول ذکات می توانند، کمک بزرگی در این زمینه کنند.

گزارش ملل متحد در مورد تمویل کمکهای بشردوستانه حاکی است که امروز، جهان حدود ۲۵ میلیارد دالر را برای فراهم آوری مساعدت های ناجی حیات به ۱۲۵ میلیون نفر متاثر از جنگها و آفات طبیعی صرف می کند، حالانکه در سال ۲۰۰۰ فقط دو میلیارد دالر برای این مقصد هزینه می شد.

کرستالینا جورجیفا، معاون هیئت موظف ملل متحد، گفت "ما یک مشکل فزاینده داریم، اما خبر خوب این است که جهان نسبت به مردم نیازمند، هیچ گاهی به این اندازه سخاوتمند نبوده است و خبر بد اینکه سخاوتمندی بشر هنوز هم کافی نیست".

در گزارش ۳۱ صفحه یی ملل متحد آمده است که رقم ۴۰ میلیارد دالر برای کمکهای بشری مبلغ هنگفتی است، اما به گفتۀ هیئت موظف آن سازمان در مقایسه با ۷۸ تریلیارد دالر عواید ناخالص جهانی، فراهم آوری این رقم ناممکن نیست.

گزارش ملل متحد از کشورهای ثروتمند خواسته است تا مساعدت بیشتری را برای فعالیتهای بشردوستانه اختصاص دهند. همچنان در این گزارش از کشورهای قدرتمند جهان خواسته شده است تا در زمینۀ ختم جنگها کمک کنند.

گزارش همچنان از کشورهای مسلمان که بیشتر از جنگها متاثر اند، خواسته است تا با استفاده از "سیستم مالی اجتماعی اسلامی" به نیازمندی های بشری رسیدگی کنند.

گزارش ملل متحد حاکی است که از ذکات به عنوان یکی از فرایض دینی در کشورهای مسلمان سالانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دالر پول جمع آوری می شود. بر اساس این گزارش اختصاص فقط یک درصد ذکات کشورهای اسلامی می تواند، کمک بزرگی برای از میان برداشتن ۱۵ میلیارد دالر کمبود برای کمک های بشری در جهان باشد.

XS
SM
MD
LG