لینک های دسترسی

پرتاب کفش ها به سوی سرمنشی عمومی ملل متحد در فلسطین


پرتاب کفش ها به سوی سرمنشی عمومی ملل متحد در فلسطین

ده ها تن از مظاهره کنندگان فلسطینی روز پنجشنبه، حین ورود بن کی مون سرمنشی ملل متحد در کرانۀ غزه، به سوی کاروان حامل وی کفش، چوب و سنگ پرتاب کردند.

حدود 40 تن از مظاهره کنندگان، موتر زرهی آقای مون را حینیکه از جنوب اسراییل عبور می کرد، برای مدت زمان کوتاهی از دخول به غزه ممانعت کردند.

اکثر فلسطینی ها اقارب کسانی بودند که در اسراییل زندانی اند. آنان شعار های را در دست داشتند که سازمان ملل متحد را به طرفداری از اسراییل و آنچه آنان رد ملاقات با گروه های زندانی فلسطینی می خوانند، متهم می کرد.

کسی در جریان مظاهره مجروح نشده و کاروان بعد از آنکه نیرو های امنیتی مظاهره کنندگان را دور کرد، قادر شد از محل عبور کند.

سرمنشی سازمان ملل متحد در فلسطین رفته تا جهت آغاز دوبارۀ گفتگو های صلح متوقف شده میان اسراییل و فلسطین تلاش کند.

XS
SM
MD
LG