لینک های دسترسی

Breaking News

بررسی وضعیت بحران غذایی در کوریای شمالی


بررسی وضعیت بحران غذایی در کوریای شمالی

والری اموس، رئیس امداد بشری سازمان ملل متحد، به روز دو شنبه وارد کوریای شمالی شد تا کمبود مزمن مواد غذایی را در آن کشور بررسی کند.

قرار است خانم اموس در مورد پلان های گسترده جهت بر آورده ساختن نیازمندی های غذایی در آن کشور گفت و شنود هایی با مقامات پیونگ یانگ داشته باشد.

او گفت "من آرزو دارم تا وضعیت امنیت غذایی را به صورت دقیق مشاهده کنم. به طور خاص در مورد گزارشات مبنی بر افزایش سوء تغذی در میان اطفال نگران استم. دیده براه آن استم تا در جریان دیدار دو روزۀ خود فرصتی برای دیدن از پروژه های تمویل شده از سوی ملل متحد را داشته باشم."

این سازمان جهانی تخمین می زند که شش میلیون نفر در کوریای شمالی به کمک های فوری غذایی نیاز دارد. ملل متحد گفته است که کشور های جهان ۳۰ در صد پولی را فراهم کرده اند که برای ختم بحران غذایی در کوریای شمالی ضرورت است.

XS
SM
MD
LG