لینک های دسترسی

Breaking News

فقرزدایی در جهان به تریلیاردها دالر نیاز دارد


اجندای جدید با انتقاداتی نیز روبرو شده است

۱۹۳ عضوی سازمان ملل متحد بر پیش نویس طرحی برای اهداف پایدار انکشافی توافق کرده اند و قرار است رهبران جهان در نشستی که از ۲۵ تا ۲۷ سپتمبر در نیویارک برگزار می شود، این توافق را تصویب کنند.

حدود ۱۷ مقصد و ۱۶۹ هدف برای پایان بخشیدن فقر، تامین زندگی صحتمند، ترویج آموزش و مبارزه با تغییر اقلیم گسترده تر از اهداف انکشافی هزاره است که قرار است در پایان امسال منقضی شود.

بن کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد اجندای جدید را "فهرست کاری مردم و سیاره" عنوان کرد، اما هشدار داد که تطبیق آن چالش بر انگیز خواهد بود.

آقای بن در بیانیه یی گفت "مصمم استیم که نژاد بشر را در محدودۀ همین نسل از بیداد فقر رهایی بخشیم".

مچاریا کاماو سفیر کینیا در ملل متحد که یک عضو رهبری بحثها در این مورد است نیز تصدیق کرد که بهای رسیدن به این اهداف فوق العاده گزاف است. اما او افزود که در این اجندا رسیدگی به مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیطی نیز شامل است.

ملل متحد آرزومند است که تشبثات در کنار حکومتها در این راستا گام خواهد نهاد تا کمکهای انکشافی را به استقامت رسیدن به اهداف جدید جهانی سوق دهند.

آقای کاماو گفت " هیچ دلیلی وجود ندارد که ما نتوانیم شاهد تحول قابل ملاحظه در ۱۵ سال آینده باشیم".

اهداف جدید ملل متحد غیر الزامی است، اما به گفتۀ مقامهای آن سازمان، ناکامی در نیل به این اهداف نوعی ننگ سیاسی را برای حکومتهای ایجاد خواهد کرد که اهداف بزرگی چون مساوات جندر را مورد تمسخر قرار می دهند.

انتقادات از اهداف جدید

بحثها برای اجندای جدید فقرزدایی در سال ۲۰۱۲ آغاز شد تا بر بنیاد دستآوردهای اهداف انکشافی هزاره میزان فقر کاهش یابد و در عین حال اهداف آموزشی و صحی به ویژه کاهش مرگ و میر کودکان نیز در آن گنجانده شد.

اما اهداف جدید از سوی برخیها به باد انتقاد گرفته شده است. برخی بخشهای این پلان مبهم خوانده شده و نیز گفته است که پلان در نفس خود بسیار گسترده بوده و چشم انداز رسیدن به موفقیت های قابل قیاس را زیر سوال می برد.

بل و ملندا گیتس، بنیانگذاران بنیاد گیتس شکایت دارند که اهداف جدید از مسیر تمرکز پیشین ملل متحد بر صحت و آموزش، بسیار منحرف شده است.

اجندای جدید بر محور پنج واژه می چرخد که در زبان انگلیسی همۀ آنها با حرف پی آغاز می شوند، یعنی مردم، سیاره، رفاه، صلح و مشارکت. برخلاف اهداف انکشافی هزاره، اهداف جدید انکشافی در کشور های روبه انکشاف و انکشاف یافته تطبیق می شود.

مقاومت هایی در برابر الفاظی چون حقوق باروری زنان، حکومتداری خوب و حسابدهی برای رسیدن به این اهداف جهانی وجود داشت.

قرار است مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شرکت رهبران جهان، اجندای مبارزه با فقر جهان را تا چند هفتۀ دیگر رسماً تایید کند.

XS
SM
MD
LG