لینک های دسترسی

Breaking News

تصمیم شورای امنیت مبنی بر تفاوت برخورد با طالبان و القاعده


تصمیم شورای امنیت مبنی بر تفاوت برخورد با طالبان و القاعده

شورای امنیت ملل متحد به این نتیجه رسیده که بین طالبان و القاعده تفاوت وجود داشته و باید با آنها، به خصوص در مسالۀ تعزیرات، برخورد همسان صورت نگیرد.

قرار بود شورای امنیت، روز جمعه به طور سمبولیک با یک رأی گیری، این دو سازمان را از هم جدا سازد. توقع میرود دو قطعنامه صادر گردد که یکی آن راجع به افراد و سازمان های مرتبط به القاعده در یک لست سیاه و دومی آن در مورد شامل ساختن افراد و یا نهاد ها در لست سیاه دیگری به خاطر ارتباط آنان به رژیم تندرو طالبان خواهد بود.

در حالی که شبکۀ القاعده بر جهاد جهانی علیه غرب تمرکز دارد، تندروان طالب بیشتر متوجه کشور شان بوده و توجه کمتری را به حملات خارجی دارند.

شورای امنیت میگوید، برخورد دوگانه با طالبان و القاعده در قسمت تعذیرات، یک کوشش برای مبارزۀ مؤثر با دهشت افگنی و حمایت از برنامۀ صلح حکومت افغانستان با طالبان می باشد.

XS
SM
MD
LG