لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد به امریکا: بازداشت پناهجویان را متوقف کنید


ملل متحد گزارش داده است که همه ساله بیش از ۳۵۰ هزار مهاجر غیرقانونی در امریکا بازداشت می‌شود

هیات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت ایالات متحده خواسته است تا بازداشت مهاجران و پناهجویان را متوقف سازد، زیرا به گفتۀ هیات یاد شده این اقدام که رو به افزایش است" تخطی از قوانین بین المللی" می باشد.

در گزارش ۲۳ صفحه‌ای این هیات به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است که بازداشت مهاجران وپناهجویان اغلباً "تنبیهی، بی جهت طولانی، غیر ضروری و پر هزینه" است و باید تنها به عنوان آخرین گزینه از آن کار گرفته شود.

بر بنیاد این گزارش، هر سال بیش از ۳۵۰ هزار مهاجر یا پناهجو در سرتاسر ایالات متحده بازداشت می‌شود که این کار سبب تاخیر در رسیدگی درخواست‌های آنان شده و حدود دو میلیارد دالر هزینه بر می‌دارد.

گزارش یاد شده با تمرکز بر همه اشکال بازداشت در ایالات متحده و عطف خاص به بازداشت اجباری پناهجویان گفته است که چنین اقدامات باید در مطابقت با قوانین بین المللی حقوق بشر بوده و ماهیت تنبیهی نداشته باشد.

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده تا کنون در مورد یافته های هیات ملل متحد ابراز نظری نکرده است.

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، از قوانین سختگیرانه و سرکوبگرانۀ مهاجرت‌های غیر قانونی حمایت کرده و آن را برای حفاظت زندگی امریکایی‌ها، حیاتی عنوان کرده است.

کارشناسان ملل متحد برای تهیۀ این گزارش با ۲۸۰ پناهجوی بازداشت شده در ۹ زندان ایالت‌های تگزاس، کلیفورنیا و الینوی مصاحبه کرده است که شماری از آنان در تاسیسات دور افتاده و با دسترسی محدود به خدمات حقوقی نگهداری می‌شدند.

یافته های ملل متحد نشان داده است که شماری از پناهجویان غیر قانونی با وصف داشتن حق پناهجویی، نسبت به زندانیان جنایی در "شرایط تنبیهی" نگهداری می‌شدند و زمان بازداشت برخی از آنان حتا از یک سال هم بیشتر شده بود که سبب تاخیر و تعلیق درخواست‌های شان شده است.

گزارش همچنان حاکی است که برای جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی از مکسیکو به ایالات متحده، کارمندان ادارۀ امنیت داخلی ایالات متحده، به محض ورود پناهجویان با خاک امریکا، کودکان را از مادران و پدران شان جدا می‌سازند.

XS
SM
MD
LG