لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد: چهل در صد زنان جهان با خشونت روبرو اند


رئیس ادارۀ زنان سازمان ملل متحد روز دو شنبه گفت که لت و کوب، تجاوز و بدرفتاری با حدود ۴۰ در صد زنان جهان در طول زندگی شان پذیرفتنی نیست و باید اقدامی برای پایان بخشیدن خشونت صورت گیرد.

میشل بچلت در آغاز نشست دو هفته یی کمیسیون ملل متحد در مورد وضعیت زنان که به مبارزه بر ضد خشونت با زنان تمرکز دارد، گفت که این کنفرانس یک فرصت استثنایی را برای همه کشور ها فراهم می سازد تا به خشونت فراگیر بر ضد حقوق و وقار بشری رسیدگی کنند.

خانم بچلت گفت که خشونت زندگی میلیون ها زن را آماج قرار می دهد، خانواده ها و اجتماعات را از هم می پاشد و مانع رشد می شود که به گفتۀ وی این همه برای کشور ها سالانه میلیارد ها دالر هزینه برمی دارد.

رئیس ادارۀ زنان سازمان ملل متحد گفت که اطلاعات سازمان جهانی صحت و سایر پژوهش ها نشان می دهد که حدود ۴۰ تا ۷۰ در صد زنان در شماری از کشور ها به نحوی در طول زندگی شان با خشونت روبرو می شوند.

خانم بچلت ضمن اینکه خواستار تطبیق درست قوانین برای محو خشونت بر ضد زنان شد، ابراز امیدواری کرد تا نشست امسال سندی را نهایی کند که ابزار مهمی برای بهبود و پیشرفت در راستای مبارزه با خشونت بر ضد زنان باشد.

کارکرد نا کافی

از زمانیکه کمیسیون یاد شده مبارزه با خشونت بر ضد زنان را یک دهه پیش آغاز کرد، حکومات نتوانستند برای تدوین یک سند نهایی به توافق برسند، زیرا اختلافاتی در مورد آموزش های جنسی، حق دسترسی زنان به صحت باروری و تقاضا برای استثنا قرار دادن کردار های سنتی، فرهنگی و دینی وجود داشت.

تا کنون نزدیک به ۱۸۷ کشور جهان کنسوانسیون سازمان ملل متحد برای محو همه اشکال تبعیض بر ضد زنان را امضا کرده و شورای امنیت آن سازمان اکنون خشونت جنسی را به عنوان یک تکتیک جنگی شناسایی کرده است، اما بچلت گفت که هنوز هم ۶۰۰ میلیون زن در کشور هایی زندگی می کنند که خشونت های خانوادگی در آنجا جرم پنداشته نمی شود.

بچلت گفت که در کشور های رو به انکشاف از هر سه دختر یکی آن در کودکی به ازدواج مجبور ساخته شده و میلیون ها زن و دختر قربانی قاچاق یا برده داری عصر نوین می شوند.

در این نشست شش هزار نمایندۀ جامعۀ مدنی در کنار وزرا و سفرای ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد شرکت کرده اند که تا کنون در نوع خود بزرگترین نشست بین المللی برای پایان بخشیدن خشونت بر ضد زنان بوده است.
XS
SM
MD
LG