لینک های دسترسی

سازگاری جهان در مورد وضعیت زنان در کنفرانس ملل متحد


کشور های اسلامی و غربی بر اختلافات در مورد اعلامیۀ تاریخی سازمان ملل متحد برای زنان که رهنمودی را برای مبارزه با خشونت بر ضد زنان پیشکش می کند، فایق آمدند.

چندین کشور اسلامی و واتیکان در مورد اعلامیه کمیسیون سازمان ملل متحد برای وضعیت زنان ابراز تردید کردند، اما مانع پذیرش آن نشدند.

هرچند این اعلامیه الزامی نیست، دپلومات ها و فعالان حقوق بشر می گویند که سند یاد شده از سنگینی کافی جهانی برخوردار است تا کشور ها را به خاطر بهبود زندگی زنان و دختران زیر فشار قرار دهد.

میثاق جدید، کشور ها را ترغیب می کند تا همه اشکال خشونت بر ضد زنان و دختران را به گونۀ شدید محکوم کنند و از انجام هرگونه رواج، سنت یا ملاحظۀ دینی که مانع ملکفیت های آنان برای محو خشونت بر ضد زنان می شود، پرهیز کنند.

روسیه، واتیکان، ایران و شمار دیگر از کشور های اسلامی در مورد مندرجات حقوق باروری زنان که در این اعلامیه درج است، اعتراض دارند. مصر هشدار داده است که این سند سبب از هم پاشیدگی کامل اجتماعی خواهد شد.

بن کی مون، سرمنشی سازمان ملل متحد در بیانیه یی گفت که خشونت بر ضد زنان یک تخطی شنیع حقوق بشری، خطر جهانی، تهدیدی برای صحت عامه و هتک حرمت است.

در بیانیه آمده است که تمام زنان و دختران از حقوق جهانی بشری برخوردار اند که از همه اشکال خشونت در امان باشند تا باشد که همه آرمان های شان را برای آینده تحقق ببخشند.

گزارش ها می رساند که چهل در صد زنان در سرتاسر جهان در طول زندگی شان به نحوی با یکی از اشکال خشونت روبرو می شوند، امری که کمیسیون سازمان ملل متحد برای وضعیت زنان آن را غیر قابل پذیرش خوانده است.
XS
SM
MD
LG