لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد: با کمک جوانان می توانیم بر افراطیت پیروز شویم


ملل متحد می گوید که جامعۀ جهانی باید با شریک ساختن جوانان به حیث متحدین خود در مبارزه با افراطیت، روش خود را تغیر دهد

نفوس جوانان در سراسر جهان به طور بی سابقه بلند می باشد. شمار جوانان که از١٠ تا ٢۴ عمر دارند، به یک عشاریه هشت میلیارد نفر می رسد.

بیشتر این جوانان در کشورهای روبه انکشاف جهان زندگی می کنند. فقر، بیسوادی و بیکاری از جمله عوامل است که می تواند تعداد زیاد این جوانان را با خطر استخدام از سوی گروه های دهشت افگن چون داعش مواجه سازد.

شورای امنیت ملل متحد تلاش ورزیده است تا با مهار ساختن منابع تمویل کنندۀ گروه های افراطی، وضع تعزیرات در برابر آنان و اجازه دادن به کشورهای مختلف جهان جهت انجام حملات هوایی و زمینی ، در برابر این تهدید مبارزه کند.

در سلسلۀ همین تلاش ها شورای امنیت ملل متحد با تصویب یک قطعنامۀ جدید از اعضای این سازمان خواسته است تا مراقب هرچه بهتر جوانان در کشورهای در حالی جنگ باشند و آنان را به اشتراک در پروسۀ صلح تشویق کنند.

احمد الهنداوی نمایندۀ خاص ملل متحد در امور جوانان می گوید که جوانان بیشتر از همه در خطر استخدام توسط گروه های افراطی قرار دارند.

آقای الهنداوی می افزاید که جامعۀ جهانی باید با شریک ساختن جوانان به حیث متحدین خود در مبارزه با افراطیت، روش خود را تغیر دهد.

به باور این مقام سازمان ملل متحد، یکی از این روش ها می تواند دریافت راه های بدیل چون دسترسی به تحصیل، تعلیمات حرفه ای و زمینۀ کاریابی به جوانان در کشورهای در حالی جنگ باشد.

رسانه های اجتماعی یکی از وسایل مؤثر استخدام برای گروه های دهشت افگنی به مانند گروۀ دولت اسلامی یا داعش دانسته می شود.

به گفتۀ احمد الهنداوی، طرفداران گروۀ دولت اسلامی حدود ٥٠ هزار حساب تویتر دارند و اضافه می کند که طرفداران این گروه هر روز حدود ٩٠ هزار پیام از این طریق می فرستند.

نمایندۀ خاص ملل متحد در امور جوانان می گوید که با سهم گیری جوانان در این راستا، جهان می تواند تا در این مبارزه پیروز شود.

XS
SM
MD
LG