لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی ملل متحد از وضعیت صحی در زندانهای افغانستان


وضعیت زندان های زنان وخیمتر توصیف شده است.

ملل متحد با نشر گزارشی گفته است که با وصف یک سلسله پیشرفت‌ها، برای بهبود خدمات صحی در زندان‌های افغانستان به کار زیادی نیاز است.

گزارش "ارزیابی خدمات صحی در محابس افغانستان" در مورد وضعیت صحی بیش از ۲۵ هزار زندانی موجود در زندان‌های افغانستان جزئیاتی ارایه کرده است.

در این گزارش آمده است که اگر پایانترین شرایط معیاری صحی در زندان‌ها فراهم نشود، وضعیت صحی زندانیان بدتر خواهد شد.

در حالیکه زندانیان در افغانستان تنها به خدماتی دسترسی دارند که حکومت برای آنان فراهم می کند، قوانین بین المللی ایجاب می کند که زندانیان از آن مراقبت‌های صحی برخوردار باشند که عموماً در سطح جامعه عرضه می شود.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵ قواعد بین المللی زندان‌ها را تعدیل کرد که بر اساس آن حکومت‌ها باید شرایط حد اقلی معیاری صحی را برای زندانیان مهیا کند.

هیئت معاون ملل متحد برای افغانستان یا یوناما گفته است که پس از این فیصلۀ مجمع عمومی، ۳۱ زندان از جمع ۳۴ محبس ولایتی را سروی سرتاسری کرده است.

یوناما از موجودیت خلاهای متعدد از جمله دسترسی نابرابر به خدمات به ویژه در زندان‌های زنانه خبر داده و در خصوص اولویت‌دهی تلاش‌ها و رسید‌ه‌گی به کاستی‌های موجود، سفارشات مشخصی را به حکومت افغانستان و کمک کننده‌گان خارجی ارایه کرده است.

موجودیت شمار زیاد کودکان با مادران محبوس شان در زندان‌ها یکی از مواردی است که در گزارش یوناما برجسته شده است، اما براساس گزارش‌ها این تنها بخشی از مشکل زندان‌ها در افغانستان است.

نبود سرپناه مناسب، فروش آزادانۀ مخدرات در برخی زندان‌ها، برخورد نادرست زندانبانان با زندانیان و در بسا موارد نداشتن دسترسی به حد اقل امکانات ابتدایی معیشتی از مشکلاتی است که همواره سروصدای آن از زندانهای افغانستان بلند شده است.

حکومت افغانستان در گذشته به فراهم آوری خدمات ابتدایی صحی در زندان ها تعهد نموده بود اما به این گزارش یوناما تا حال واکنشی نشان نداده است.

XS
SM
MD
LG