لینک های دسترسی

Breaking News

هشدار ملل متحد از مصرف بی‌رویۀ ریگ در جهان


ادارۀ حفاظت از محیط زیست سازمان ملل متحد نسبت به مصرف بیش از حد منابع ریگ در جهان و پیامدهای ناگوار ناشی از آن چون فرسایش ساحات ساحلی، افزایش سیلاب ها و کاهش بارندگی هشدار داده است.

این اداره گفته است که در دو دهۀ گذشته تقاضا برای ریگ در جهان سه برابر شده است. افزایش جمعیت، شهری شدن سریع و اعمار فزایندۀ ساختمان‌ها دلایل عمدۀ تقاضای بلند به ریگ خوانده شده است.

گزارش ادارۀ حفاظت از محیط زیست ملل متحد که روز سه شنبه نشر شد، شرکت‌های تجارتی، حکومت‌ها و مردم را به بازنگری در مصرف ریگ ترغیب کرده است. پس از آب، ریگ دومین منبع مصرفی طبیعی در جهان خوانده شده است.

بر اساس گزارش ملل متحد سالانه حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تن ریگ و جغل در جهان مصرف می‌شود که نیازمندی به بازیابی مواد ساختمانی و یافتن بدیل‌هایی چون برادۀ چوب و بورۀ اره را برجسته می‌کند.

XS
SM
MD
LG