لینک های دسترسی

Breaking News

کودکان بی تابعیت با تبعیض و نومیدی مواجه اند


عکس آرشیف - دو کارمند صحی یک کودک یک ساله مهاجر سوری را در کمپ مهاجرین لبنان معاینه می کنند.

اداره ملل متحد در امور پناهجویان گزارش می دهد که یک مبارزه ده ساله جهانی که سال گذشته به منظور پایان دادن به "مسالۀ نداشتن تابعیت افراد" راه اندازی شد، توام با پیشرفت ها بوده است.

این اداره همچنان بیان داشته است که این پیشرفت ها تا هنوز کافی نیست و باید راه های حل برای آن دریافت شود.

تقریبا در حدود ده میلیون نفر در جهان با این مشکل مواجه اند و شهروند هیچ کشور تلقی نمی شوند. آنان بدون تابعیت استند و به این ترتیب از امتیازات داشتن تذکره و هویت، محروم می باشند.

اداره ملل متحد در امور پناهجویان گزارش می دهد که در هر ده دقیقه کم از کم یک کودک بدون تابعیت تولد می شود.

واکر ترک، معاون کمیشنری عالی حفاظت از حقوق کودکان به صدای امریکا گفته است که یک کودک بدون تابعیت در یک زندگی سردر گم رشد می یابد که هیچ امید در آن دیده نمی شود.

واکر ترک می گوید"این کودکان در یک حلقه بی نتیجه و بی مفهوم گیر ماننده اند زیرا واضح است که آنان خود را با دیگران مقایسه می کنند. آنان این را نمی دانند که چرا شخصی دیگر همانند او – دارای تابعیت - بدون مشکل به مکتب می رود ، دسترسی به خدمات صحی دارد. فرق در چه است."

اداره ملل متحد در امور پناهجویان گزارش می دهد که جوانان بدون تابعیت همچنان با تبعیض، بد نامی، آزار و اذیت ، استثمار و آسیب پذیری رو به رو اند.

افراد بدون تابعیت در همه کشور ها وجود دارد. افراد بدون تابعیت زمانی به وجود می آیند که یک کشور منحل می شود- فروپاشی اتحاد جماهیر شوری وقت و یا شکل گیری یک کشور جدید مانند سودان جنوبی را مثال آن می تواند گفت. تبعیض جنسیتی نیز نقش کلیدی را در این راستا ایفا می کند. در شماری ازکشورها ، یک مادر حق دادن شهروندی و یا تابعیت را به نوزادش ندارد.

واکر ترک می گوید راه های حل این موضوع وجود دارد. او می گوید "به گونه مثال در ساحل عاج، شما در گذشته با این مشکل مواجه بود اید اما این مساله به قانون اتخاذ هویت رفع شد. همچنان اگر شما منافع و اراده سیاسی دارید، شما می توانید با اعطای تابعیت به آن عده از افرادی که برای سال های طولانی در آن کشور زیست داشته اند، این مساله را حل سازید."

اداره ملل متحد در امور پناهجویان از تمام کشورها خواسته است تا با ثبت تولدات این اطمینان را در سطح بین الملل ایجاد کنند که مادران بتوانند تابعیت خود را به فرزندان شان انتقال داده و قوانینی را از بین ببرند که تابعیت کودک را به خاطر قوم، نژاد و یا هم مذهب آنان تکذیب می کنند.

XS
SM
MD
LG