لینک های دسترسی

امتحان کانکور پوهنتونهای افغانستان


امتحان کانکور امسال، نسبت به سالهای قبل چه تفاوتی دارد. پروسۀ اخذ امتحان و اعلام نتایج چه مراحلی را میپیماید و بالاخره سرنوشت آنانی که در این امتحان ناکام میمانند، چه خواهد بود؟ در این رابطه تلویزیون آشنا صحبتی دارد با پوهاند داکتر محمد انور شمس، رئیس عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی.

XS
SM
MD
LG