لینک های دسترسی

کمک ٦٥٠ میلیون دالری یونیسف برای اطفال افغان


صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یا یونیسف عنقریب برنامۀ پنج ساله ای را به مقصد بهبود وضعیت کودکان افغان آغاز می کند. درین مصاحبه، عزیز فروتن سخنگوی یونیسف در افغانستان راجع به این برنامه توضیح می دهد:

XS
SM
MD
LG