لینک های دسترسی

Breaking News

در افریقا بیش از صد کودک حمله انتحاری انجام داده است


یک گزارش تازه صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان حاکیست که سال ۲۰۱۷ یک سال بسیار دشوار به ویژه برای کودکان درگیر جنگ بود زیرا کودکان در سراسر جهان به میزان تکان دهنده ای با حملات گروه های درگیری جنگ، رو به رو بودند.

صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال گزارش می دهد که برای کودکان گیرمانده در جنگ، هیچ جای مصوونِ وجود ندارد. یافته های این گزارش نشان می دهد که کودکان هدف حملات قرار گرفته و با خشونت های فجیع در خانه، مکتب و میدان بازی روبه رو می باشند.

این گزارش مجوعه از سوی استفاده ها را نشان میدهد که در جریان تنش ها در سراسر جهان - در افریقا، شرق میانه و حتی در اروپا و در شرق اوکراین صورت گرفته است.

یافته های این گزارش صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال حاکی است که کودکان به عمداً هدف قرار می گیرند، آنان یا به عنوان سپر انسانی مورد استفاده قرار می گیرند، کشته و زخمی می شوند و یا هم برای جنگیدن استخدام می گردند.

ملل متحد میگوید که کودکان مورد تجاوز جنسی قرار میگیردند، به ازدواج مجبور ساخته میشوند، اختطاف میگردند و منحیث برده استفاده میشوند که تاثیرات فیزیکی و روانی این خشونت ها بر کودکان غیر قابل تحمل و عمیقا دردناک است.

این گزارش تازه ملل متحد در مورد کودکان همچنان اذعان می دارد که کودکان به گونه مستقیم یا غیر مستقیم، بهای این وضعیت را در تنش های متعدد کشورهای افریقایی می پردازند.

در این گزارش امده است که ۸۵۰ هزار کودک در منطقۀ کاسای جمهوری دموکراتیک کانگو، از خانه های شان رانده شده اند، بیش از ۱۹ هزار کودک در سودان جنوبی به عنوان عسکر استخدام شده و در شمالشرق نایجریا و کامرون حد اقل ۱۳۵ کودک به حیث بمگذاران انتحاری استفاده شده است.

یونیسف گزارش می دهد که کودکان کشته و زخمی می شوند و به کودکان اختطاف شده آب آشامیدنی وغذا داده نمیشود که این امر باعث سوی تغذی و سایر بیماری ها به شمول اختلالات روانی کودکان میگردد.

گزارش می افزاید که این وضعیت در افغانستان، عراق، سوریه ، یمن و در سایر کشور های درگیری منازعه وجود دارد که در آنجا حقوق و نیازمندی های کودکان با معافیت از مجازات مجرمان، نقض می شود.

XS
SM
MD
LG