لینک های دسترسی

Breaking News

روزانه ۲۰ هزار دختر زیر سن قانونی ازدواج می کنند


در سراسر جهان، کم از کم ۲۰ هزار دختر در روز، به طور غیر قانونی ازدواج می کنند؛ ازدواج هایی که ریشه در فرهنگ کشور ها دارد و از نقطه نظر قانون، منع می باشد.

به گزارش بانک جهانی و نهاد حفاظت از اطفال، همه ساله، حدود ۷.۵ میلیون دختر، در کشور های که ازدواج های زیر سن در آن جا ها ممنوع می باشد، به خانه شوهر می روند.

شماری از این کشور ها در افریقای غربی و مرکزی موقعیت دارد؛ جائیکه، شاهد ۱.۷ میلیون ازدواج های غیر قانونی اطفال در سال می باشد که بر اساس این گزارش بیشترین میزان ازدواج های غیر قانونی در جهان است.

بانک جهانی و نهاد حفاظت از اطفال در این گزارش خود اذعان می دارند که در سطح جهان، سالانه حدود ۱۵ میلیون ازدواج زیر سن دختران صورت می گیرد.

این ارقام نشان دهندۀ آزمون بزرگ در تطبیق قوانین ضد ازدواج های زیر سن را نشان می دهد.

هلن تورننگ شمیت، رئیس نهاد حفاظت از اطفال میگوید که برای خاتمه بخشیدن به ازدواج های زیر سن، باید نگرش ها در جوامع را تغییر داد زیرا به گفتۀ وی، اکثر این رسم و رواج ها بر اساس عقاید مذهبی و فرهنگی انجام می شود.

ازدواج های زیر سن قانونی نه تنها باعث می شود که دختران از تعلیم و فرصت ها باز مانند، بلکه خطر مرگ و میر و تاثیرات منفی ناشی از بارداری و زایمان را نیز افزایش می بخشد.

در عین حال گزارش اذعان می دارد که آن دختران، بیشتر با خطر آزار های خانوادگی (خانوادۀ شوهر) و جنسی مواجه می شوند.

فقر یکی از دلایل عمده ازدواج های غیر قانونی عنوان شده است. والدین بی بضاعت در افریقا به خاطر این که مصارف یک نفر از خانۀ شان کاهش یابد، "قیمت عروس" را در بدل ازدواج دخترشان دریافت می کنند.

بانک جهانی در ماه جون گفته بود که جلوگیری از ازدواج های زیر سن، رشد نفوس را کاهش داده، موفقیت های دختران را در زمینه های تحصیلی بیشتر ساخته و درآمد دختران را افزایش می دهد.

گزارش بانک جهانی و نهاد حفاظت از اطفال این را هم تذکر می دهد که در سراسر جهان حدود صد میلیون دختر از موجودیت قوانینی که مانع ازدواج های زیر سن شود، بهره نمی برند.

گزارش: رویترز

برگردان: ژیلا سمیعی

XS
SM
MD
LG