لینک های دسترسی

خلیل زاد: 'ایالات متحده در افغانستان با آیندۀ مواجه است که نیازمند پاسخ و مقتضیات خاصی می باشد'


داکتر زلمی خلیل زاد(راست)، جنرال دیفید بارنول (چپ)

زلمی خلیل زاد، مشاور در مرکز مطالعات ستراتیژیک و بین المللی ایالات متحده و سفیر پیشین این کشور در افغانستان طی سخنرانی در مجلس استماعیۀ کانگرس ایالات متحده گفت که این کشور در افغانستان با آینده ای مواجه است که نیازمند پاسخ و مقتضیات خاصی می باشد.

آقای خلیل زاد می گوید در یک طرف طیف مناسبات ایالات متحده با افغانستان، این دو کشور می تواند به یک توافق ستراتیژیک دراز مدت دست یابند، پاکستان امکان دارد توافقنامۀ افغانستان با ایالات متحده را حمایت نموده و روابط افغانستان- ایالات متحده و هم پاکستان – ایالات متحده را بیش از یک متحد توسعه دهد. از جانب دیگر حکومت افغانستان در مسایل حکومت داری پیشرفت های را داشته باشد. در همچو وضیعتی ایالات متحده قادر خواهد بود حضورش را در افغانستان بدون مواجه شدن با خطر احتمالی کاهش دهد.

اما خلیل زاد جناح دیگر این موضوع را نیز بیان داشته افزود "از جانب دیگر امکان دارد پاکستان به حمایت شورشگرایی در افغانستان ادامه داده، حکومت افغانستان در مسیر بهتر سازی مسایل حکومت داری گام زده نتواند و پروسۀ تلاش مذاکره و صلح با طالبان به جای نرسد و ناکام بماند و در همچو وضیعتی ایالات متحده پاکستان را در انزوا قرار دهد. سیاست در انزوا قرار دادن به نیرو های بیشتر نظامی نیاز خواهد داشت."

آقای خلیل زاد به این نظر است که انجام این کار با عدم توجه و عملکرد حکومت افغانستان در کاهش و از بین بردن فساد مشکل خواهد بود.

آقای زلمی خلیل زاد به این نظر است که در صورت موجودیت همچو حالتی اگر نیروهای منطقه مانند هند با خروج عساکر ایالات متحده از افغانستان به توافق نرسد، وضعیت از حالت کنونی بد تر خواهد شد.

در این حال جنرال دیوید بارنو پژوهشگر ارشد مسایل امنیتی که از سفر سه روزۀ افغانستان برگشته است حین سخنرانی در مجلس استماعیه گفت که نباید دست آورد ها و منافع ایالات متحده با خروج قوای نظامی آنکشور از افغانستان به خطر انداخته شود. وی معتقد است که خروج قوا طوری صورت گیرد تا از منافع دراز مدت ایالات متحده حفاظت شود.

جنرال بارنو گزارش سفر اخیرش را از افغانستان نیز در سه نکته خلاصه نمود. وی نخست از موفقیت در افغانستان یاد کرده گفت که تا هنوز تعریف مشخصی از موفقیت در جنگ کنونی به دست نیامده است ، اما به نظر وی امضای توافقنامۀ ستراتیژیک از اهمیت خاصی برخوردار است. جنرال بارنو می گوید "دوم بی ثباتی، تمامی دست آورد های را که نیرو های ایالات متحده در هژده ماه گذشته به دست آورده اند، آسیب پذیر و قابل برگشت می سازد. باید گفت که تمامی این دست آورد ها که با قیمت گزاف مالی و تلفات جانی ایالات متحده به دست آمده است، باید توسط افغانها حفظ شود."

وی افزود که در حال حاضر اکثریت عملیات ضد دهشت افگنی تنها توسط قوای ایالات متحده صورت گرفته و نیرو های امنیتی افغان در آن نقشی نداشته و باید در سال های آینده این امر تغییر یافته و به نیرو های افغان محول شود.

وی به این نظر است که اگر خروج قوای ایالات متحده از افغانستان منافع آنکشور را به خطر می اندازد، در آنصورت تمامی دست آورد های چندین سالۀ حضور ایالات متحده در افغانستان به ناکامی خواهد انجامید.

آقای خلیل زاد به این نظر است که ایالات متحده باید پاکستان را در ایجاد صلح در افغانستان ترغیب نماید.

XS
SM
MD
LG