لینک های دسترسی

محکومیت سرباز امریکایی به حبس ابد


آرشیف

یک سرباز امریکایی دیروز پنجشنبه در اتهاماتی مبنی بر دست داشتن در کشتار زنجیره یی سه فرد غیرنظامی افغان در سال گذشته، محکوم شناخته شد.

این سرباز که کالوین گیبس نام دارد، پس از یک هفته محاکمۀ نظامی در یک پایگاه نظامی ایالت واشنگتن، مجرم خوانده شد. گیبس بیست و شش ساله، به حبس عمری محکوم گردید و تا هشت سال دیگر، هیچ امکان عفو وی وجود ندارد.

سارنوالان گفتند، گیبس سردستۀ پنج نفر از منسوبین اوباش اردوی ایالات متحده بود که این گروه به نام گروه کشتار معروف است. اتهامات وارده بر کالوین گیبس، از قتل گرفته تا بریدن انگشتان اجساد قربانیان و نگهداری آن به شکل یادگاری، شامل موارد مختلفی است.

از جمله کسانی که وی در افغانستان کشته است، یک پسر غیرمسلح پانزده ساله بود که در یک مزرعه به چنگ این گروه جنایتکار افتاده بود. عساکر گروه، پس از کشتن این کودک افغان، با جسد وی عکس های یادگاری نیز گرفته بودند.

کالوین گیبس جرم خویش را نپذیرفته در حالی که سه عضؤ دیگر این گروه، جرایم شان را پذیرفته و نسبت به گیبس به سزای سبکتری محکوم شده اند. سرباز پنجمی گروه کشتار، هنوز در انتظار محاکمه به سر می برد.

XS
SM
MD
LG