لینک های دسترسی

Breaking News

حملات عساکر افغان به قوای ائتلاف انگیزه شخصی دارد


عساکر ایالات متحده و ائتلاف در افغانستان، از ماه می سال 2007 تاکنون 45 بار مورد حملات قوای امنیتی افغان قرار گرفته اند. این حملات 70 کشته و 110 زخمی برجا گذاشت.

این اولین باریست که مقامات امریکایی اینچنین آمار را انتشار میدهند.

مقامات امریکایی میگویند در اکثر موارد افغان ها با انگیزه شخصی، دست به حمله زده اند و توسط گروه های شورشی کنترول یا اداره نمی شوند. دومین انگیزه مشترک این حملات، شرایط شورشیان زندانی یا قوای امنیتی نفوذی افغان است.

چنین حملات داخلی توسط قوای افغان روبه افزایش است. به تاریخ 20 ماه جنوری امسال در حادثه شلیک بر چهار عسکر فرانسوی توسط یک عسکر افغان به تعلیق برنامه آموزشی آن کشور و تهدید به خارج کردن قوا از افغانستان قبل از زمان تعیین شده، منجر شد.

این رویدادها حمایت بیشتر از جنگ غیرمحبوب رو به افزایش در افغانستان را باعث شده است، و پیچیدگی هایی به ماموریت دشوار قوای ایالات متحده افزوده است.

XS
SM
MD
LG