لینک های دسترسی

Breaking News

مصمم بودن کرزی بر انحلال شرکت های خصوصی


مصمم بودن کرزی بر انحلال شرکت های خصوصی

حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان میگوید حکومت وی بر تصمیم انحلال شرکت های امنیتی خصوصی مصمم باقی مانده است، ولی استثناعاتی را برای پروژه های بزرگ انکشافی تحت غور قرار خواهد داد.

آقای کرزی به روز یکشنبه در جلسۀ شورای وزیران گفت افغانستان بر آن تصمیم استوار باقی مانده، ولی از پروژه های عمدۀ انکشافی خواست تا فهرستی از پروژه های بزرگ و نیازمندی های امنیتی خویش را به حکومت تقدیم نمایند.

هلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحده روز شنبه به آقای کرزی تیلفون نمود تا پیشنهاد تشکیل طرح مشترکی را نماید که به اساس آن بدون مختل شدن کار قراردادی ها و سازمان های امداد رسانی شرکت های امنیتی خصوصی کار شان را به شکل تدریجی پایان دهند.

آقای کرزی میگوید محافظین امنیتی، پولیس و اردوی آن کشور را به مخاطره می اندازند. او میخواهد قوای افغانی مسئوولیت تأمین امنیت کارمندان امدادی و پروژه ها را به عهده گیرند.

XS
SM
MD
LG