لینک های دسترسی

دیدار معاون سفیر امریکا از آغاز جلسات محاکم علنی در ننگرهار


دیدار معاون سفیر امریکا از آغاز جلسات محاکم علنی در ننگرهار

هانس کلیمن معاون سفیر ایالات متحدۀ امریکا دربخش حاکمیت قانون درافغانستان بعد از ظهر روز سه شنبه از آغاز روند محکمۀ علنی در ولسوالی شیوۀ ولایت ننگرهاردیدن نموده و آن را گام مهمی در جلوگیرى ازفساد ادارى عنوان کرد.

آقای کلیمن طى سفرش به ولسوالى شیوۀ با خبرنگاران صحبت نموده گفت که سفارت امریکا از چنین محاکم حمایت کرده و در زمینۀ مرفوع ساختن نیازمندی هاى آنان اقدام خواهد کرد. وی گفت که از همین طریق می توان فساد اداری را در افغانستان ریشه کن نمود.

آقای کلیمن گفت دولت امریکا تلاش می ورزد تا چنین برنامه ها در تمام ولسوالی هاى افغانستان راه اندازى گردد. وی از مؤثریت این روند ابراز خوشبینی کرد.

مسعود احمد عزیزى رئیس دفتر والى ننگرهار گفت که به همکاری ایالات متحده قصد دارند این روند را گسترش بخشند، وى ابراز امیدوارى نمود که تطبیق چنین برنامه ها در امحای فساد ادارى مفید تمام خواهد شد.

این اولین باری است که جلسات محکمۀ علنی برعلاوۀ محاکم شهری در ولسوالی ها نیز برگزار می شود.

XS
SM
MD
LG