لینک های دسترسی

Breaking News

استعفأی سرپرست ادارۀ تفتیش ایالات متحده بر أمور کمک در بازسازی افغانستان


استعفأی سرپرست ادارۀ تفتیش ایالات متحده بر أمور کمک در بازسازی افغانستان

هِربرت ریچاردسن، سرپرست کرسی مفتش خاص بر أمور بازسازی افغانستان، استعفایش را اعلام نمود داد.

ریچاردسن گفت، به دلیلی این کارش را ترک میگوید تا بتواند فرصت هایی را در سکتور خصوصی بدست آورد. وی ادارۀ تفتیش ایالات متحده بر أمور بازسازی افغانستان را که به نام اختصاری "سیگار" نیز یاد میشود، از ماه جنوری به اینسو رهبری کرده و قرار است در ماه آینده وظیفه اش را ترک گوید.

مفتش قبلی ایالات متحده در أمر نظارت بر کمک ها و بازسازی افغانستان، آرنولد فیلدز بود که به سؤ اداره متهم شده و از وظیفه اش کنار رفته بود.

کانگرس ایالات متحده از سال ۲۰۰۲ به اینسو، بیش از هفتاد میلیارد دالر را برای بهبود امنیت و پیشرفت در افغانستان، تخصیص داده است. یک گزارش اخیر ادارۀ نظارت بر بازسازی افغانستان حاکیست که این کمک ها میتواند باعث گسترش فساد اداری و شورش در افغانستان شده باشد.

این اداره همچنان ادعأ می کند که حکومت افغانستان، تلاش ها برای ردیابی و نظارت بر کمک ها را مانع شده است.

XS
SM
MD
LG