لینک های دسترسی

ختم ماموریت محاربوی قوای ائتلاف در سال 2013 در افغانستان


لیون پنیتا وزیر دفاع ایالات متحده می گوید کشورش و ناتو می خواهند عملیات محاربوی را در افغانستان، الی اواسط سال 2013 خاتمه داده و در طول سال 2014 این روند را به برنامه های آموزشی و حمایوی عساکر افغان مبدل کنند.

وزیر دفاع ایالات متحده این اظهارات را طی کنفرانس مطبوعاتی کوتاهی در طیارۀ حاملش به خبرنگاران اظهار داشت. وی به بروسلز بلجیم می رود تا درکنفرانس ناتو اشتراک کند.

پنیتا به خبرنگاران که وی را در این سفر همرایی می کردند گفت، "امیدوارند تا اواسط اخیر سال 2013 قادر شوند نقش عملیاتی را به نقش آموزشی، مشورتی و کمکی تبدیل کنند."

وزیر دفاع ایالات متحده سال 2013 را در انتقال مسئولیت های امنیتی مناطق باقیمانده به نیرو های امنیتی افغان، بسیار با اهمیت خواند. وی گفت تا حال هیچ تصمیمی در رابطه با اینکه بعد از ختم نقش محاربوی نیرو های ایالات متحده، به چه تعداد از عساکر امریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند، گرفته نشده است.

اظهارات وی نشاندهندۀ این مطلب است که ادارۀ اوباما برای اولین بار ختم ماموریت محاربوی ناتو و ایالات متحده را در افغانستان، سال 2013 پیشنهاد کرده است.

وزرای کشور های ناتو در این هفته در ناتو ملاقات خواهند کرد تا روی موضوعات گسترده به شمول راه کار های آیندۀ افغانستان ملاقات خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG