لینک های دسترسی

بحث مشارکت ستراتیژیک میان افغانستان و ایالات متحده


بحث مشارکت ستراتیژیک میان افغانستان و ایالات متحده

جان مکین سناتور امریکایی میگوید، امیدوار است پیمان مشارکت ستراتیژیک با افغانستان قبل از اجلاس ماه می ناتو نهایی شود ولی ایالات متحده تلاش نخواهد ورزید موضوعات حساسی را به گونۀ حل کند که زندگی کارمندان امریکایی را در افغانستان به مخاطره بیاندازد.

ایمل فیضی، سخنگوی حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، دکتر سردار محمد رحیمی، کارشناس مسایل سیاسی ومنطقه و از سخنگویان جبهه ملی افغانستان، و دکتر علم پایند، مدیر مرکز مطالعات شرق میانه در ایالت اوهایوی امریکا مهمانان بحث رادیو آشنا روی همین موضوع بودند.

جان مکین به روز یک شنبه رهبری بحث یک گروه پنج عضوی سناتوران را به عهده داشت که در کابل با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان صورت گرفت.

دفتر رئیس جمهور افغانستان گفت، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بر انتقال مسؤولیت های زندان بگرام تاکید کرده، خواهان ختم حملات شب هنگام عساکر بین المللی شد. حامد کرزی گفت که این یک موضوع حیاتی برای مردم افغانستان است.

ولی مکین میگوید، حملات شب هنگام برای مصؤونیت عساکر مهم تلقی میگردد.

او گفت: "و ما خطاب به حامد کرزی اصرار ورزیدیم که به باور ما این موضوع میتواند حل شود، ولی ما مخالف لغو عملیات شب هنگام استیم، زیرا عدم اجرای این گونه عملیات زندگی عساکر ما را بیشتر با خطر مواجه می سازد، که واضحاً ما با آن موافقه نخواهیم کرد."

جان مکین همچنان گفت که مذاکرات کامیاب صلح با طالبان بخاطر طرح خروج عساکر بین المللی تا ختم سال 2014 دشوارتر خواهد بود.

XS
SM
MD
LG