لینک های دسترسی

تعیین شبکۀ حقانی به عنوان یک شبکۀ دهشت افگن از طرف مجلس نمایندگان ایالات متحده


مجلس نمایندگان ایالات متحده به روز سه شنبه از وزارت خارجۀ آنکشور خواسته است تا شبکۀ حقانی مستقر در پاکستان را به مثابۀ یک گروه دهشت افگن خارجی ، مشخص سازد. آنان همچنان از ادارۀ اوباما خواسته اند تا در این مورد-که همین اکنون روابط را با پاکستان تیره ساخته است ، شدیدترعمل کند.

پس از رای گیری ، قانون گذاران ایالات متحده لایحه یی را تصویب کردند که با اشاره به شبکۀ حقانی آنرا "خطرناکترین گروه شورشی افغان خوانده اند که با نیرو های به رهبری ایالات متحده در شرق افغانستان در نبرد استند."

XS
SM
MD
LG