لینک های دسترسی

یادبوداز یازدهمین سالروز حملات دهشت افگنی بر ایالات محتده


امریکایی ها در ایالات مختلف امریکا از حملات یازهم سپتمبر سال 2001 یادبود به عمل آورده و از قربانیان آن که تعداد شان به 3 هزار تن میرسد، ارج گذاشته، مراسم احترام را به جا آوردند.

بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده درمقر وزارت دفاع این کشور در واشنگتن با سخنرانی کوتاه مراسم یاد بود قربانیان 11 سپتمبر سال 2011 را افتتاح کرد.
"این جا یک جهان مصؤونتر و یک ملت قویتر حضور داشته، و مردم این کشور بیشتر از گذشته متحد تر خواهند بود. یاد از دست رفتگان ما شاد باد و پاینده باد ایالات متحدۀ امریکا."

حملات یازهم سپتمبر که بیش از شش هزار تن را مجروح ساخت و برج های مرکز تجارتی جهان را کاملاً تخریب کرد، ایالات متحده را وا داشت تا علیه القاعده – طراح اصلی این حملات – و طالبان رژیم متحد و پناهندۀ این شبکه دست به حملات انتقام جویانه بزند.
عساکر امریکایی که اکنون در افغانستان حضور دارند، در همراهی با عساکر بین المللی، مراسم یادبود را به جا آوردند.

برید جنرال رکی گبس معاون قوماندانی عمومی ایالات متحده در افغانستان گفت:
"از زمان وقوع حملات 11 سپتمبر تا به حال ما تمرکز خود را از دست ندادیم. ما با زرنگی تمام وظایف خود را اجرا میکنیم و در خدمت ملت خود قرار داریم. ما برای شکست افراطگرایی، و تامین عدالت، قربانی داده ایم."

پی آمد های حملات یازدهم سپتمبر
بعد از تهاجم ایالات متحده بر افغانستان در هشتم نومبر سال 2001 زمانی که رژیم طالبان سقوط کرد، نه تنها نظام افغانستان شاهد تغییرات عمده بود بلکه زندگی شهروندی نیز در آن کشور رنگ دیگری را به خود گرفت. و شهروندان افغانستان در مورد حملات 11 سپتمبر و تاثیرات آن نظریات مختلف دارند.
محمد یوسف محصل پوهنتون و باشندۀ شهر کابل در رابطه چنین اظهار نظر کرد:
"موجودیت این ها ] نیروهای خارجی[ بسیار مؤثر به این بود که سرک ها حداث شد، بند ها برق ساخته شد. مردم به کار برگشتند و در زندگی مردم یک تغییر آمد. اگر ما زندگی امروز را با 11 سال پیش مقایسه کنیم، اصلاً قابل مقایسه نیست، سطح زندگی مردم بسیار بلند رفته است."

اما یک تن از باشندگان دیگر افغانستان تحولات که در جریان 11 سال در افغانستان اتفاق افتاده است، نارضایتی اش را ابراز داشت.
" بعد از یازدهم سپتمبر افغانستان را با بد بختی را دچار ساختند. مفاد این ها برای ما جزبرادر کُشی و بدبختی نیست. اگر ]عساکر بین المللی[ در سال 2014 میبرایند، به آمدنشان هم خفته استیم و به رفتن شان افتخار میکنیم و بسیار خوشحالیم."

با آنکه صدها هزار نیروی خارجی و افغانِ با شورشگرایی طالبان مبارزه میکنند، اما بعد از گذشت 11 سال، خشونت در افغانستان به شدیدترین حالت رسیده است. این در حالی است که قرار است نیروهای بین المللی تا اخیر سال 2014 افغانستان را ترک نموده و مسؤولیت های امنیتی را به نیروهای افغان واگزار کنند.
XS
SM
MD
LG