لینک های دسترسی

۳۳ هزار عسکر امریکایی تا ختم سال ۲۰۱۲ از افغانستان خارج می شوند.


۳۳ هزار عسکر امریکایی تا ختم سال ۲۰۱۲ از افغانستان خارج می شوند.

براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آغاز ختم جنگ ده ساله در افغانستان را اعلام نموده و فرمان خروج ۳۳ هزار عسکر امریکایی را تا ختم سال ۲۰۱۲ صادر نمود.

رئیس جمهور اوباما، در بیانیه روز چارشنبه خود در قصر سفید به مردم امریکا گفت که جریان جنگ به عقب میرود. وی گفت ده هزار عسکر در مرحله نخست تا ختم سال جاری افغانستان را ترک خواهند نمود.

رئیس جمهور ایالات متحده امریکا گفت "سر از ماه دیگر، ما قادر خواهیم بود تا ۱۰ هزار عسکر خود را تا اخیر سال جاری از افغانستان خارج نماییم و تا تابستان سال آینده ۳۳ هزار عسکر دیگر را به کشور بر میگردانیم. که این اقدام تمام عساکری اضافی را که من در پوهنتون وست پوینت اعلام نموده بودم احتوا میکند. بعد از این کاهش نخست، برگشت عساکر ما به کشور بصورت ثابت ادامه خواهد داشت تا زمانیکه نیرو های امنیتی افغان به مرحله رهبری برسند. ماموریت بعدی از مرحله محاربوی به مرحله حمایوی مبدل خواهد شد. تا سال ۲۰۱۴، عملیه انتقال تکمیل خواهد گردید و مردم افغانستان مسئوولیت حفظ امنیت کشور خود را عهده دار خواهند شد."

عساکر باقی مانده از افزایش قوا در ماه دسمبر سال ۲۰۰۹ تا سال آینده به کشور بر خواهند گشت و در حالیکه نیرو های افغان کنترول مسئوولیت های امنیتی را عهده دار میشوند، خروج تدریجی عساکر امریکایی ادامه خواهد یافت.

در حدود ۱۰۰ هزار عسکر امریکایی در افغانستان مشغول ایفای وظیفه هستند.

جنگ در افغانستان بصورت فزاینده یی در بین مردم امریکا غیر محبوب شده است و با مصرف یک تریلیارد دالر در جنگ های افغانستان و عراق، رئیس جمهور اوباما تایید نمود که زمان برای ملت سازی در خانه فرا رسیده است.

XS
SM
MD
LG