لینک های دسترسی

Breaking News

وضع مقررات جدید امنیتی در میدان های هوایی


مقامات امریکا می گویند مسافرینی که از طریق میدان های هوایی کشور های دیگر وارد ایالات متحده امریکا گردند، منحیث جزء اقدامات جدید امنیتی، مکلف خواهند بود تا هنگام تلاشی در میدان های هوایی، تیلفون های دستی و کمپیوتر و دیگر سامان آلات الکترونیکی خود را روشن کنند.

اداره امنیت حمل و نقل ایالات متحده یا تی اس ای به روز یکشنبه گفت حمل سامان آلات خاموش شدۀ برقی به داخل طیاره اجازه داده نمی شود، و همچنان مسافرینی که این چنین آلات را حمل می کنند مورد تلاشی بیشتر قرار می گیرند.

تی اس ای در مورد جزئیات تلاشی بیشتر بدنی مسافران، که میدان های هوایی خارجی باید انجام دهد، چیزی نگفت.

جی جانسن، وزیر امنیت داخلی امریکا، به اداره امنیت حمل و نقل هدایت داد تا مقررات جدید را در میدان های هوایی با پرواز های مستقیم به امریکا عملی سازد.

این تصمیم در حالی اتخاذ می گردد که مسافرین اروپا و شرق میانه، که قصد ورود به امریکا را دارند، مورد تلاشی جدی تر قرار می گیرند.

تی اس ای می گوید به دلیلی مقررات امنیتی را بیشتر و جدی تر ساخته است که دهشت افگنان در صدد ساختن بم های اند که کشف آن در تلاشی عادی در میدان های هوایی ناممکن باشد و بتوانند ذریعۀ آن طیاره ها را سقوط دهند.

گفته می شود که سوریه و عراق محل تمرینات جهادی ها گردیده است که عدۀ آنها از امریکا و غرب استند و داشتن پاسپورت امریکایی و غربی آنها را کمک می کند به سادگی وارد امریکا گردند.

وزیر امنیت ملی ایالات متحده می گوید هدف عمده جلوگیری از حملات بعدی است " وظیفه ما اینست که تا جلو حمله بعدی را بگیریم، نه اینکه فقط در مقابل حمله قبلی عکس العمل نشان دهیم."

تی اس ای هدایت داده است که حمل سامان آلات خاموش شدۀ برقی به داخل طیاره اجازه داده نشود. ری کلی کمشنر سابق پولیس نیویارک از خسارات جدی این آله های کوچک هشدار می دهد " این سامان آلات کوچک است، ولی یک آله بسیار کوچک منفجره می تواند بدنۀ یک طیاره را شگافته و باعث خساره فاجعه انگیز گردد."

آر ان اس، شاخه یمنی شبکه دهشت افگنی القاعده، مسوول حمله سال دو هزار و نه بود که فرد حمله کننده در آن رویداد مواد انفجاری را در زیر پوشی اش جا داده بود.

XS
SM
MD
LG