لینک های دسترسی

عساکر امریکایی 'به قتل افراد ملکی افغان' متهم شده اند


عساکر امریکایی 'به قتل افراد ملکی افغان' متهم شده اند

یک روزنامه معتبر امریکایی میگوید، گروهی از عساکر امریکایی به قتل انتخابی یک تعداد افراد ملکی افغان متهم شده اند.

به گفته واشنگتن پست، اسناد اردو نشان دهنده این است که این 'بازی مرگبار' را اعضای فریب کار لوای نمبر پنج محاربوی تعرضی و فرقه دوم پیاده در ماه جنوری وقتی آغاز کردند که یک مرد افغان در قریه لال محمد کیلی به یک عسکر نزدیک شد.

روزنامه گزارش میدهد که در هنگامیکه مرد به آن عسکر نزدیک میشد، عسکر بمی را بطرف او پرتاب کرد، و این کار چنین وانمود گردید که گویا عساکر تحت حمله قرار دارند. بعداً عساکر دیگر بر این مرد آتش گشوده و او را هلاک ساختند.

این عمل که در ماه جنوری صورت گرفت، آغاز حملات متعدد یک ماهه علیه افراد ملکی بود که به گفته روزنامه "وحشتناک ترین اتهامات" علیه عساکر امریکایی از زمان تهاجم سال ۲۰۰۱ میباشد.

درین اتهامات قطع اعضای بدن اجساد و جمع آوری استخوان سر و اعضای دیگر شامل است.

روزنامه میگوید، ۵ تن از این عساکر به جرم ارتکاب سه قتل در قندهار و ۷ عسکر دیگر با قضایای مشابه متهم شده اند.

روزنامه واشنگتن پست گزارش میدهد که اردو تقاضای مکرر پدر یکی از کشته شده گان را برای تحقیق در مورد قضایای قتل ها بی اهمیت گرفته است.

روزنامه میگوید عسکری که به اردو در مورد این "بازی مرگبار" اطلاع داده بود، از طرف عساکر دیگر در بلوک با تهاجم قصاصی روبرو گردید.

روزنامه میگوید، بررسی اسناد توسط محکمه نظامی و گفت و شنود با کسانیکه با تحقیقات ارتباط داشته اند نشان میدهد که این کشتار ها برای تفریح و سرگرمی توسط عساکری انجام شده است که علاقمند استعمال چرس و الکهول بوده اند.

XS
SM
MD
LG