لینک های دسترسی

نشر اولین مصاحبۀ اوباما بعد از مرگ بن لادن


نشر اولین مصاحبۀ اوباما بعد از مرگ بن لادن

براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید بعد از آن دستور تهاجم علیه مرد شماره یک القاعده را صادر نمود که خطر عملیات در تناسب با کشته شدن اسامه بن لادن اندک جلوه نمود.

آقای اوباما روز یکشنبه طی مصاحبۀ با شبکۀ سی بی اس گفت که اولویت عمده برای وی کوماندو های امریکایی بود، و در مورد امکان از بین نرفتن بن لادن نگران نبود.

او گفت آگاهی حکومت پاکستان از حضور بن لادن در آن کشور تا هنوز واضح نگردیده است.

سایر مأمورین حکومت ایالات متحده گفته اند که باوجود مرگ بن لادن، تهدید شبکۀ القاعده هنوز هم پا برجاست.

پاکستان در رابطه با موجودیت اسامه بن لادن در آن کشور و این که چگونه مقامات اسلام آباد از بودن وی در طول این همه مدت در شهر ایبت آباد آگاهی نداشتند، تحت فشار روز افزونی قرار گرفته است. حتی رئیس جمهور اوباما نیز درین رابطه سؤالات تازه یی را به میان کشید.

از زمان حملۀ نیرو های امریکایی بر پناهگاه بن لادن، این قوی ترین بیان حکومت پاکستان بود که گفت، اسامه از کمک مراجع داخلی آنکشور برخوردار بود. یک مأمور ارشد پاکستان، به روز یکشنبه به تلویزیون ای بی سی گفت که عناصری از استخبارات پاکستانی، احتمالاً افراد خودسر و یا متقاعد، در کمک، معاونت و پناه دادن رهبر القاعده سهیم بوده اند. این مأمور پاکستانی، شواهد عینی برای اثبات گفته اش ندارد اما ارزیابی اش بر مبنای تجارب چند ساله در حکومت استوار است.

نشر اولین مصاحبۀ اوباما بعد از مرگ بن لادن
نشر اولین مصاحبۀ اوباما بعد از مرگ بن لادن

رئیس جمهور اوباما طی مصاحبه یی که شام یکشنبه نشر گردید، انگشت ملامت بر هیچ کسی ننهاده اما تردید های زیادی را در مورد پاکستان به میان کشید.

براک اوباما، رئیس جمهور امریکا: «ما فکر میکنیم که برای بن لادن در داخل پاکستان، یک نوع شبکۀ حمایت کننده یی وجود داشت اما این که چنین شبکۀ حامی را کی و چی تشکیل میداد، نمیدانیم. ما راجع به این که آیا افرادی در داخل حکومت ویا خارج از حکومت درین شبکه شامل بوده اند، چیزی نمی فهمیم و درین باره باید تحقیق انجام دهیم.»

آقای اوباما افزود، وی دستور حمله بر رهبر شبکۀ القاعده را پس از آن صادر نمود که ارزیابی نمود احتمال رسیدن به بن لادن، نسبت به خطرات این عملیات، بیشتر می باشد.

رئیس جمهور اوباما در مصاحبه اش گفت که نگرانی عمیق وی، به خاطر کوماندو های امریکایی یی بود که بر پناهگاه بن لادن یورش می بردند. به گفتۀ آقای اوباما، این چهل دقیقه، به استثنای وقتی که دخترش چند سال قبل شدیداً مریض شده بود، دشوار ترین لحظات زندگی اش بود.

وی گفت، هر که این سؤال را به پیش میکشد که آیا رهبر القاعده لیاقت چنین سرنوشت را داشت یا خیر؟ به نظرم نیاز به معاینۀ مغزی دارد.

نشر اولین مصاحبۀ اوباما بعد از مرگ بن لادن
نشر اولین مصاحبۀ اوباما بعد از مرگ بن لادن

در رابطه با تهاجمی که بر رهبر القاعده صورت گرفت، رئیس جمهور اوباما گفت که وی تصاویر جسد بن لادن را دیده است و با وجود کشمکش و هیجانی که در شب حمله در قصر سفید موجود بود، اوباما میگوید:

«با آن که در بارۀ تمام روند این عملیات، کمی دستپاچه بودم، اما یگانه چیزی که مرا آسوده می ساخت، احتمال کشتن بن لادن بود که من بر آن یقین داشتم.»

آقای اوباما پاکستان را مستقیماً نکوهش نکرد و با یاد آوری کمک آنها در جنگ علیه دهشت افگنی گفت که ما از هر جای دیگر، در خاک پاکستان بیشتر توانسته ایم دهشت افگنان را از پا دربیاریم.

در نظر بود که یوسف رضأ گیلانی صدراعظم پاکستان، امروز به پارلمان حاضر شده و راجع به حملۀ امریکا بر پناهگاه بن لادن و حضور این دهشت افگن در پاکستان، به نمایندگان پارلمان سخنرانی نماید.

XS
SM
MD
LG