لینک های دسترسی

جهت جلوگیری از مسدود شدن دفاتر دولتی پیشرفت های حاصل شده است


جهت جلوگیری از مسدود شدن دفاتر دولتی پیشرفت های حاصل شده است

قصر سفید می گوید به نظر میرسد مذاکره کننده گان کانگرس برای جلوگیری از مسدود شدن شماری از دفاتر دولتی در حالی به پیشرفت هایی نایل آمده اند که ضرب العجل امضای موافقتنامه لایحه بودجه نزدیک شده است.

جی کارنی سخنگوی قصر سفید گفت برای آنکه بر اقتصاد کشور تاثیری وارد نگردد ، مواظبت هایی باید صورت گیرد . وی گفت مذاکره کننده گان باید بالای تدابیر مصارف کوتاه مدت کار نمایند تا به این ترتیب به اعضای کانگرس ایالات متحده وقت کافی داده شود تا قوانینی را وضع نمایند که بودجه یی را الی ختم سال مالیاتی ، در اختیار دولت قرار دهد .

معیاد بودجه فعلی برای دولت به روز جمعه به پایان میرسد.

XS
SM
MD
LG