لینک های دسترسی

توافق روی بودجۀ موقت حکومت ایالات متحده


جان بوینر رئیس اکثریت مجلس نمایندگان و هری رید رئیس اکثریت سنا حین گفت و شنود با خبرنگاران

رهبران کنگرس ایالات متحده درست دقایقی قبل از فرارسیدن ضرب العجل نیمه شب روی بودیجۀ تمویل سال مالی حکومت ایالات متحده امریکا به توافق رسیدند.

جون بوینر، رهبر اکثریت مجلس نمایندگان در اواخر شب جمعه اعلام کرد که مذاکره کنندگان سنا و قصر سفید روی یک بودجۀ کوتاه مدتی به توافق رسیده اند تا ادارات حکومتی را از تعطیل باز دارند.

بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گفت، در بودجه "کاهش دردآوری" رونما شده است.

مبلغ 38 میلیارد دالر در بودجۀ جدید کاهش به عمل آمده است.

جان بوینر رئیس اکثریت مجلس نمایندگان گفت که پیکار سختی را در پیش داشتیم اما کاهش مصرف جهت ایجاد فضای بهتری برای کاریابی شهروندان امریکایی ضروری بود.

وی گفت که قانون گذاران در هفتۀ آینده برای بودیجۀ مکمل سال 2011 رأی خواهند داد.

این پیشرفت ها زمانی آشکار شد که ادارۀ اوباما صد ها هزار آگهی و اخطاریۀ مرخصی ادارات حکومتی را برای کارمندان فدرال آماده ساخته بود که انتظار تعطیل ادارات حکومتی را در نیمه شب جمعه به وقت واشنگتن میکشیدند.

بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا روز جمعه با هاری رید رهبر اکثریت دموکرات ها در سنا و جان بوینر رهبر اکثریت مجلس نمایندگان از حزب جمهوری خواه طی گفت و شنود جداگانۀ تلفونی راجع به بودیجه صحبت نمود. وی همچنان برنامۀ سفری اشرا به ایالت اندیانا به تقویق انداخت.

اگر چنین توافقی به عمل نمیآمد حدود 800 هزار کارمند فدرال امریکایی از وظایف شان مرخص میشدند و سربازان جنگی از وظیفه سبکدوش میگردیدند.

XS
SM
MD
LG