لینک های دسترسی

Breaking News

کارتر: متحد نبودن بیانگر دشمن بودن نیست


Ashton Carter, President Barack Obama’s choice to be defense secretary

وزیر دفاع ایالات متحده که به آسیا سفر کرده است می گوید که ایالات متحده و چین متحدان هم نیستند اما ضرور نیست که دشمنان هم باشند.

سفرآشتن کارتر که شامل توقف در توکیو، سیول و مقر فرماندهی در هانولولو هاوایی می باشد در حالی صورت می گیرد که چین و ایالات متحده برای نفو‌ذ در کشورهای آسیایی با هم در رقابت اند.

شیلا سمت، نویسندۀ کتاب "رقیبان نزدیک" می گوید، توکیو می خواهد بالای صعود چین تمرکز کند در حالی که جاپان رهنمودهای همکاری دفاعی را با ایالات متحده نهایی می سازد.

خانم سمت می گوید" آنان در همسایگی هم به سر می برند، مانیز با ۵۰ هزار سرباز امریکایی در قلمرو جاپان شاهد بروز یک قدرت جدید هستیم که نیرومندی خویش را نیزبه نمایش می گذارد."

تشنج میان جاپان و چین روی جزایر مورد منازعه در آبهای شرق چین افزایش یافته است. از سویی دیگرتشنج هایی روی موضوعات باقی مانده از جنگ دوم جهانی نیز روی روابط دو کشور سایه افگنده است.

مقامات دفاعی می گویند رهنمودهای جدید دفاعی ایالات متحده و جاپان شامل همکاری فضایی و امنیت سایبری و تشکیل یک مرکز هم آهنگی می باشد که شراکت دایمی را در یک سلسله از موارد در حالت صلح و بحران درحالت جنگ اجازه میدهد.

سمت می گوید رهنمود ها موازی با تفسیر جدیدی از قانون اساسی جاپان به پیش می رود و در حال حاضر روی عدم تشدد- مگر این که دفاع جاپان مطرح باشد، تاکید دارد.

خانم سمت اما تصریح کرد که تعبیر جدید "ُدفاع جمعی" را به تصویب خواهد رسانید و به جاپان اجازه خواهد داد تا درهم آهنگی با ایالات متحده در اقیانوس آرام عمل کند.

سمت به این باور است که نرمش بیشتر در برابر جاپان می تواند نگرانی کوریای جنوبی یک متحد دیگر ایالات متحده را افزایش بخشد.

سمت نویسندۀ کتاب به این باور است که وزیردفاع کارتر روی این حقیقت پا فشاری خواهد کرد که اتحاد بین ایالات متحده و جاپان در مورد دفاع جاپان و اشتراک این کشور در موارد احتمالی منطقه یی بوده و هرآنچه مربوط به شبه جزیره کوریا می شود مربوط به میل مستقل حکومت کوریای جنوبی می گردد.

قبل از ترک ایالات متحده، وزیر دفاع روی اهمیت شراکت آن طرف اقیانوس آرام، موافقت نامه تجارتی بین یازده کشور- که بیشترشان درآسیا موقعیت دارند، تاکید ورزید.

وزیردفاع کارتر از کانگرس کشورش خواست تا صلاحیت تقویت تجارت را به رئیس جمهور اوباما تفویض کند تا وی بتواند شراکت آن طرف اقیانوس آرام را توشیح کند.

کارتر می گوید که موافقتنامه تجارتی، ازدیاد صادرات ایالات متحده را تا ۱۲۳ ملیارد دالر الی دهۀ آینده افزایش می بخشد.

وزیر دفاع امریکا هشدار داد که هرگاه با شراکت آن طرف اقیانوس آرام پیوندی صورت نگیرد، امریکا نخواهد توانست از مارکیت های جدید بهره برده و خطری نیز متوجه ثبات منطقه می گردد.

XS
SM
MD
LG