لینک های دسترسی

Breaking News

رضایت چین به اقدام فعال نابینا جهت تحصیل در خارج


حکومت چین گفته است که چن گوانگ چینگ، فعال نابینای حقوق بشر، میتواند در خارج از کشور به تحصیل بپردازد. این تبصرۀ مقامات چین، در حل معضلۀ دیپلوماتیک که به دنبال فرار این نابینا به سفارت امریکا در بجینگ بوجود آمد، به منزلۀ چراغ سبزی شمرده میشود.

هلری کلنتن وزیر خارجۀ امریکا امروز جمعه، در بجینگ به خبرنگاران گفت که وی در قضیۀ چن گوانگ چینگ، پیشرفت میبیند و از موقف اخیر چین درین رابطه، راضی میباشد.

او گفت: "سفیر ما امروز با وی باز هم صحبت کرد. مأمورین و داکتر سفارت ما با او دیدار داشت. چن تایید کرد که او و خانواده اش حالا میخواهند که به ایالات متحده بروند تا بتواند تحصیلاتش را ادامه دهد."

خانم کلنتن، برای اشتراک در مذاکرات سالانۀ اقتصادی و امنیتی با مقامات چین، به بجینگ سفر کرده ولی این سفرش تحت شعاع قضیۀ فعال نابینای چینایی قرار گرفت.

لیو ویمین، سخنگوی وزارت خارجۀ چین، موقف حکومت را در برابر قضیۀ چن چنین بیان داشت.

ویمن گفت: "چن گوانگ چینگ منحیث یک تبعۀ چین، میتواند از طریق راه های عادی، به نهاد های مربوطه درخواست تحصیل بدهد. درست به مانند دیگر اتباع چین!"

این فعال چهل ساله و نابینای چینایی میگوید، زندگی خانواده اش در خطر است و میخواهد برای موقت به خارج از کشورش پناهنده شود اما خواستار پناهندگی دایمی در امریکا نیست. دوستان او میگویند، چن به تحصیل در یک پوهنتون نیویارک دعوت شده است.

XS
SM
MD
LG