لینک های دسترسی

آغاز به کار کانگرس تازه امریکا


آغاز به کار کانگرس تازه امریکا

این ١١٢همین کانگرس امریکا است که طی هفته جاری آغاز به کار کرد. در مجلس نمایندگان حزب دموکرات قدرت را به جمهوری خواهان واگذار نمود. اما دموکراتها توانستند در مجلس سنا در اکثریت باقی بمانند.

جمهوری خواهان که پس از چهار سال به اکثریت در مجلس نمایندگان بازمی گردند هدف خود را کوچکتر کردن دولت و کاستن از هزینه های عمومی اعلام کرده اند. کانگرس تازه دو ماه پس از انتخابات میان دوره ای کار خود را آغاز می کند.

XS
SM
MD
LG