لینک های دسترسی

استماعیۀ مشکل ترویج افراطیت اسلامی در داخل ایالات متحده


استماعیۀ مشکل ترویج افراطیت اسلامی در داخل ایالات متحده

کانگرس ایالات متحده امریکا روز پنجشنبه میزبان استماعیۀ جنجال برانگیز، احساساتی و پر شور بود. هدف این استماعیه دریافت طرق مؤثر برای حل مشکل ترویج افراطیت اسلامی در داخل ایالات متحده عنوان شده بود. ولی تعداد زیاد رهبران مذهبی و مدنی آنرا مورد انتقاد قرار دادند.
پیتر کینگ، نمایندۀ حزب جمهوری خواه از ایالت نیویارک باوجود انتقاد شدید در حلقات مختلف سیاسی، بلاخره بحیث رئیس کمیتۀ امنیت داخلی کانگرس از تعدادی مسلمانان امریکایی و نمایندگان کانگرس دعوت نمود تا درین بحث شریک شوند.
پیتر کینگ گفت "اجازه دهید امروز واضح سازم که تا هنوز مصمم میباشم که این استماعیه ها باید ادامه پیدا کند و چنین هم خواهد شد. دست کشیدن از برگزاری آنها عاجز قرار گرفتن در مقابل فشار سیاسی و گریز از مسؤولیت این کمیته خواهد بود."
یکی از عمده ترین صدا ها درین استماعیه کیت الیسن، یک تن از دو نمایندۀ مسلمان در کانگرس امریکا بود که برگزاری این استماعیه را غیر مثمر خوانده گفت که چنین اجتماعات خلأ بین مأمورین انفاذ قانون و مسلمانان امریکایی را ازدیاد مینماید.
این عضو کانگرس ایالات متحده ادعا میکند که هدف قرار دادن مسلمانان حق تلفی حقوق اساسی آنها بوده و مورد توهین و تحقیر بیشتر قرار میگرند. الیسن به فرد مسلمانی اشاره کرد که دروقت کمک به نجات کشته شدگان حادثه یازده سپتمبر در نیویورک جان خود را از دست داد. این عضو کنگرس با چشمانی اشک آلود گفت اما مردم وقتی فهمیدند او مسلمان بوده وی را مورد تحقیر قرار دادند. به نظر وی در حاشیه قرار دادن راه حل نیست:
الیسن گفت "بهترین سپر دفاعی علیه مفکوره های افراطی، مشارکت اجتماعی و مدنی میباشد."
مایک تامسن معاون این کمیته که از حزب دموکرات میباشد، نیز مانند سایر اعضای حزب خود استماعیه را مورد انتقاد قرار داده، میگوید ایالات متحده در حال حاضر مشغول دو جنگ در خارج است و اینگونه تلاش ها وسیلۀ خوب شایعه پراگنی برای دهشت افگنان است تا افراد بیشتر را جذب نمایند.
ولی فرنک ولف، نمایندۀ جمهوری خواه از ایالت ویرجنیا – که طرفدار برگزاری این استماعیه بود – میگوید ترویج افراطیت اسلامی در داخل ایالات متحده تهدید واقعی بوده و برای دریافت راه حل برگزاری چنین نشست ها حیاتی است.
فرنک ولف گفت "مشکل افراط گرایی داخلی را نادیده گرفته نمیتوانیم. این آزمون امنیت داخلی ایالات متحده میباشد که باید حل شود."
بعد از ختم این استماعیه یک گروه عمدۀ رهبران مذهبی از مسیحیان، یهودیان و مسلمانان در داخل کانگرس ایالات متحده با حمایت اندری کریسن، دومین عضو مسلمان کانگرس امریکا علیه این اقدام پیتر کینگ دور هم ایستاده شده، اتحاد جدیدی را تحت نام "شانه به شانه" افتتاح کردند.
یکی از رهبران یهودی این اتحاد بین الادیان گفت برگزاری این استماعیه فقط اساس سیاسی داشته و نشان دهندۀ تفرقۀ بزرگ سیاسی بین جمهوری خواهان و دموکرات ها است.
در اسماعیۀ مجلس نمایندگان علاوه بر اعضای ارشد کانگرس، یک امریکایی سومالیایی تبار گواهی داد که خواهر زادۀ وی توسط گروه های افراطی در داخل ایالات متحده استخدام شده و به سومالیا انتقال داده شده بود. علاوتاً، یک مسلمان امریکایی گواهی داد که بحیث معالج اعضای کانگرس ایالات متحده کار میکند و خواهان دریافت راه های حل برای جلوگیری ازین مشکل گردیدند.

XS
SM
MD
LG