لینک های دسترسی

اختلاف کانگرس و احتمال مسدود شدن حکومت امریکا


هفته قبل، مجلس نمایندگان کانگرس امریکا برای تداوم کار حکومت رای داد اما از تمویل مصوبه مراقبت های قابل برداشت که بنام 'مراقبت اوباما' یاد می شود، ابا ورزید.

اکنون این کشمکش به سنای امریکا راجع می شود جاییکه تی کروز، سناتور از تکزاس می گوید که می خواهد مصوبه ای که در مجلس نمایندگان روی آن رای گیری صورت گرفته است درین جا نیز به تصویب برسد.

کروز که در چینل تلویزیونی فاکس نیوز صحبت می کرد گفت: "به فکر من که جمهوری خواهان سنا می خواهند از جان بونر، رئیس مجلس نمایندگان و سایر جمهوری خواهان این مجلس پشتیبانی نمایند، به سخنان مردم گوش دهند و می خواهند از "مراقتب اوباما" که مفید نیست جلوگیری نمایند."

دموکراتها که کنترول سنای امریکا را دردست دارند می گویند که آنها از تصویب هرنوع مصوبه ای ابا خواهند ورزید که دران تمویل مراقبت های قابل برداشت صحی شامل نباشد. سناتورکله بوچار که در چینل تلویزیونی ان بی سی صحبت می کرد جمهوری خواهان را متهم ساخت که آنها در صدد صدمه رسانیدن به اقتصاد کشوراند و ازین طریق مفاد سیاسی بدست بیاورند.

کله بوچار می گوید: "آخرین کاری را که مردم امریکا حالا از ناچاری خواهند خواست این است که کسی بازی سیاسی کند و حکومت را به بهانه قروض بسته نماید."

برخی از سناتوران جمهوری خواه که با مراقبت های صحی اقای اوباما مخالف اند می گویند که آنها قادرنخواهند شد که اراده خود را برددیگران تحمیل کنند.

سناتور تام کوبرن در چینل تلویزیونی سی بی اس می گوید:"ما قادر نخواهیم بود که از تمویل مراقبت های صحی اوباما بکلی جلوگیری کنیم. کاشکی ما می توانستیم اینکار را بکنیم. ما باید از ستراتیژی ها و تکتیک هایی کار بگیریم که در جهان واقعیت ممکن باشند. ولی ما این اراده سیاسی را درخویش نمی بینیم."

در مراقبت های صحی قابل برداشت ذکر شده است که تعداد کسانی که صاحب بیمه صحی خواهند شد افزایش می یابد. بخش اکثر این قانون در ماه آینده آغاز می گردد.

نتایج همه پرسی نشان می دهد که اکثریت امریکایان به مراقبت صحی اوباما نظر منفی دارند، اما بیشتر مردم نگران بسته شدن ماشین حکومت هستند تا مسئله بیمه صحی.

هرگاه هر دو مجلس کانگرس بالای تمویل مخارج حکومت به توافق نرسند بخشی از حکومت در اول اکتوبر بسته خواهد شد.

گزارش: مایکل بومن، خبرنگار صدای امریکا
ترجمه: عبدالواجد عادل
XS
SM
MD
LG