لینک های دسترسی

Breaking News

موافقتنامه روی حل بحران بودجه در ایالات متحده


موافقتنامه روی حل بحران بودجه در ایالات متحده

رئیس جمهور ایالات متحده با رهبران کانگرس به توافق رسید تا حد برداشت قرضه توسط امریکا را افزایش دهد و مانع کوتاهی حکومت از پرداخت قرضه ها گردد.

آقای اوباما گفت او کاهش یک تریلیون دالر را در مصارف داخلی طی ۱۰ سال آینده پیشنهاد نموده است و یک کمیتۀ دو حزبی را در کانگرس تشکیل می دهد تا کاهش ۵.۱ تریلیون دالر دیگر را تحت غور قرار دهد.

توقع میرود این معامله از سوی مجلس سنا به تصویب برسد، اما با مخالفت مجلس نمایندگان مواجه شود که اکثریت آن را جمهوری خواهان در دست دارند.

نیل به این توافق و ختم بن بست سیاسی در واشنگتن مورد استقبال رهبران و تجار اروپایی قرار گرفته است.

XS
SM
MD
LG