لینک های دسترسی

درج یک گروه تندرو هندی در فهرست دهشت افگنان


درج یک گروه تندرو هندی در فهرست دهشت افگنان

ایالات متحده یک گروه دهشت افگن هند را که با شبکه های دهشت افگن مستقر در پاکستان ارتباط دارد، در فهرست دهشت افگنان داخل نمود.

وزارت خارجه امریکا به روز پنجشنبه گفت که گروه مجاهدین هند، مسؤول ده ها بم گزاری مرگبار در سراسر آن کشور از سال ۲۰۰۵ تا به حال بوده است.

ایالات متحده می گوید گروه مجاهدین هند با لشکر طبیه که یک گروه تندرو مستقر در پاکستان می باشد ارتباط دارد.

با قرار دادن این گروه در فهرست دهشت افگنان، امریکایی ها اجازه فراهم آوری حمایت از این گروه تندرو را نخواهند داشت و تمام دارایی های این گروه در امریکا ضبط خواهد شد.

XS
SM
MD
LG