لینک های دسترسی

احتمال ناکامی تلاش ها برای کاهش قروض ایالات متحده


احتمال ناکامی تلاش ها برای کاهش قروض ایالات متحده

آخرین تلاش برای کاهش قرضۀ حکومت ایالات متحده، ظاهراً با ناکامی خاتمه یافته است.

رهبران کمیتۀ ویژۀ کانگرس ایالات متحده برای کاهش قروض در نظر دارند تا اعلان کنند که در کاهش 1.2 تریلیون دالر قروض حکومت فدرال ناکام شده اند. این کمیتۀ 12 عضوی الی شام دو شنبه وقت دارند تا به معامله یی نایل آیند، اما قانونگذاران دموکرات و جمهوریخواه همدیگر را در ناکام شدن این تلاش مقصر عنوان می کنند.

این سومین تلاش ایالات متحده در یک سال گذشته است تا قروض دراز مدت کشور را کاهش دهد.

عدم توافق روی معاملۀ یاد شده، اینبار منجر به کاهش کتلوی برنامه های دفاعی و داخلی خواهد شد که قرار است از ماه جنوری سال 2013 روی دست گرفته شود.

XS
SM
MD
LG