لینک های دسترسی

امریکا سرنگونی طیاره بدون پیلوت خویش در ایران را تکذیب کرد


امریکا سرنگونی طیاره بدون پیلوت خویش در ایران را تکذیب کرد

ایالات متحده امریکا گزارش هایی را رد کرده است که در آن گفته شده، پاسداران انقلاب ایران یک طیاره بدون پیلوت ایالات متحده را سقوط داده است.

مقامات اداره استخبارات و نظامیان امریکایی به روز چهارشنبه در صحبت با صدای امریکا این ادعا را رد کرده و گفتند که آنان هیچ طیاره بدون پیلوت را از دست نداده اند.

یک عضو پارلمان ایران گفته است که گروهی از نیروهای نخبه نظامی این کشور یک طیاره جاسوسی امریکا را که تلاش داشت معلوماتی را درمورد یک دستگاه زیر زمینی غنی سازی یورانیم این کشور جمع آوری کند، سرنگون ساخته است.

تلویزیون دولتی ایران به روز چهارشنبه به نقل از علی آقا زاده دفساری گزارش داده است که این طیاره بر فراز ساحه فوردو در اطراف شهر قم در پرواز بود.

گزارش مشخص نساخته است که پاسداران انقلاب چه وقت طیاره را سقوط داده است.

XS
SM
MD
LG