لینک های دسترسی

رشد بطی اقتصاد ایالات متحده


رشد بطی اقتصاد ایالات متحده

در ماه نوامبر گذشته، سطح فرمایش های رسیده به فابریکات ایالات متحدۀ امریکا، به طور غیر قابل پیشبینی افزایش یافت. این نکته، زمینۀ تقویت بیشتر را به اقتصاد امریکا فراهم نمود که به بطائت رو به بهبود است.

بعضی از تحلیلگران أمور مالی اظهار توقع کرده بودند که در ماه نوامبر، ارزش فرمایش های رسیده به تولید کنندگان، کمی نزول خواهد کرد. اما برخلاف این توقع، حکومت ایالات متحده امروز سه شنبه اعلام نمود که سطح فرمایش های رسیده به فابریکات، هفت بر ده حصۀ یک فیصد افزایش یافت که ارزش آن به 424 میلیارد دالر میرسد. ارزش فرمایشات ماه اکتوبر کمی تغییر خورده و از آنچه قبلاً تخمین زده شده بود، اندکی نزول نشان داد.

از آنجائی که تولیدات، یازده فیصد اقتصاد ایالات متحده را تشکیل می دهد، فرمایشات رسیده به فابریکه ها، نشانۀ از سرمایه گذاری در آینده محسوب می گردد. سطح تقاضا به کمپیوتر ها و دیگر آلات برقی، مخصوصاً در ماه نوامبر بلند خوانده شد که به بلند ترین سطح آن در دو سال اخیر رسید.

مصارف استعمال کنندگان، 70 در صد اقتصاد امریکا را تشکیل می دهد. در حالی که در هر 10 کارمند امریکایی، یکی آن وظیفه اش را از دست داده و تعداد زیاد دیگر راجع به حفظ شغل شان به تشویش اند، مصرف استعمال کنندگان نیز کمتر شده است.

XS
SM
MD
LG