لینک های دسترسی

اوباما: "زمان سرمایه گذاری در امریکاست."


اوباما: "زمان سرمایه گذاری در امریکاست."

براک اوباما رییس جمهور ایالات متحده به روز دوشنبه به تاجران و سرمایه گذاران گفت حال فرصت سرمایه گذاری در امریکاست.

وی گفت:

" من اگر پیامی داشته باشم، پیام من اینست که حال فرصت سرمایه گذاری در امریکاست، حال فرصت سرمایه گذاری در امریکاست."

وی طی بیانیه یی خطاب به اطاقهای تجارت ایالات متحده گفت:

"شرکتها روی 2 تریلیون دالر پول نقد ذخیره شده نشسته اند."

وی به آنان گفت حال زمان داخل شدن به این بازی و به دوران انداختن پول برای گسترش شرکتها، فابریکه ها و ایجاد مشاغل می باشد .

رییس جمهور وعده نمود که وی کار هایی را برای آسان ساختن رشد سرمایه ها و تجارت ها با قطع مالیات، انجام خواهد داد.

وی اضافه کرد که در مقابل، شرکتها باید به مسوولیتهای خویش در برابر ملت فکر نمایند.

XS
SM
MD
LG