لینک های دسترسی

Breaking News

تأکید وزیر خارجۀ امریکا بر نقش اقتصاد کشور در مشئ خارجی


تأکید وزیر خارجۀ امریکا بر نقش اقتصاد کشور در مشئ خارجی

هلری کلنتن وزیر خارجۀ امریکا میگوید، ایالات متحده باید نگرانی های مربوط به اقتصاد را، نقطۀ تمرکز در مشئ خارجی خود قرار دهد.

خانم کلنتن روز جمعه، طی سخنرانی یی به تاجران در شهر نیویارک گفت، قدرت های رو به انکشاف به مانند برازیل و هند، اقتصاد را کلید پالیسی های خارجی خویش قرار داده و ایالات متحدۀ امریکا نیز باید همین راه را برگزیند.

خانم کلنتن از چین، در رابطه با کاهش عمدی ارزش واحد پولی اش که از سوی امریکا ادعا میگردد، نیز انتقاد نمود. وی گفت، این پالیسی چین، بر سطح تعداد شغل در ایالات متحده و دیگر کشور ها، أثر گذار می باشد.

وزیر خارجۀ امریکا همچنان بر توسعۀ تجارت ایالات متحده به آسیا گفت، ایالات متحده باید همانگونه روابط مستحکمی که با اروپا دارد، با آسیا نیز داشته باشد.

XS
SM
MD
LG