لینک های دسترسی

امریکا: مصر بر آزمون گذار از دشواری فائق می آید


وزیر خارجۀ ایالات متحده روز یکشنبه با رهبران ملکی و نظامی مصر دیدار کرد. جان کری در آستانۀ برگزاری محاکمۀ محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر، حکومت موقت این کشور را ترغیب کرد تا روند شفاف عدلی را در پیش گیرد.

جان کری، وزیر خارجۀ ایالات متحده می گوید که گذار مصر از یک زمان دشوار بر همگان آشکار است، اما به گفتۀ وی حکومت ایالات متحده مطمئن است که مصریان بر این آزمون ها فایق خواهند آمد.

آقای کری گف "ایالات متحده باورمند است که مشارکت امریکا - مصر زمانی به نیرومند ترین حد خود می رسد که مصر از یک حکومت فراگیر غیرنظامی نمایندگی کند که بر مبنای انفاذ قانون و آزادی های اساسی، به گونۀ دیموکراتیک انتخاب شده باشد و نیز اینکه فضای باز و رقابتی را برای اقتصاد فراهم کرده باشد."

دیدار آقای کری با مقام های مصری یک روز پیش از محاکمۀ محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین آن کشور صورت می گیرد. آقای کری پس از گفتگو با نبیل الفهمی، وزیر خارجۀ مصر از محمد مرسی نامی نبرد، اما بر اهمیت این امر تاکید کرد که ملکی ها باید در محاکم ملکی محاکمه شوند.

جان کری افزود "آقای فهمی و من بر این ضرورت توافق داریم تا اطمینان حاصل شود که به مصریان یک روند درخور و مناسب با محاکمۀ منصفانه و شفاف مهیا شود."

ناظران می گویند که محاکمۀ محمد مرسی شاید باعث مظاهرات گستردۀ طرفداران اخوان المسلمین گردد که به باور آنها ارتش مصر با انتخاب مشروع وی بی اعتنایی کرده است.

محمد الدماتی، وکیل مدافع گروه اخوان المسلمین می گوید که حضور نا مناسب مرسی در محکمه می تواند احساسات برانگیز باشد.

آقای الدماتی گفت "در جاده ها آتش افروخته خواهد شد، اما عواملی وجود دارد که این آتش افروزی را ازدیاد خواهد بخشید. به یقین که حضور داکتر مرسی در بین قفس یکی از این عواملی است که احساسات انقلابی را بیشتر خواهد ساخت."

دموکراسی جوان

طرفداران آقای مرسی در اخوان المسلمین باور دارند که ایالات متحده قوای نظامی مصر را بر دیموکراسی جوان در آن کشور ترجیح می دهد.

دوگ باندو، تحلیلگر در انستیتیوت پژوهشی کیتو می گوید که این روش ایالات متحده خطر از بین بردن نوعی رهبری نیمه معتدل و آنچه را در مصر وجود دارد، متقبل می شود که در نهایت رهبری جوانتر و بنیادگراتر رشد خواهد کرد.

منل عمر، تحلیلگر در انسیتیتوت صلح ایالات متحده می گوید، آن گونه که ایالات متحده توقعات سیاسی را در مصر و سرتاسر شمال افریقا مدیریت می کند، در نهایت میراث قیام های عرب و جوانان پیوسته در این قیام ها را مشخص خواهد کرد.

عمر می گوید که رفتن به پای صندوق های رای و پیمودن یک روش دیموکراتیک نوعی تغییر الگو را در ذهن جوانان ایجاد کرد. او ابراز نگرانی می کند که ایالات متحده امریکا با این رویکرد پیامی را به مصری ها می فرستد که در واقع شما فریب خورده اید.

ایالات متحده در واکنش به خشونت هایی که منجر به کودتا و برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر شد، انتقال برخی سیستم های عمدۀ تسلیحاتی را به آن کشور به تاخیر انداخت.

اما واشنگتن با در پیش گرفتن یک روش میانه، به بخش زیاد مساعدت های نظامی خود ادامه می دهد که به گفتۀ اکبر احمد، استاد پوهنتون امریکایی هیچ کسی را قانع نمی سازد.

اکبر احمد می گوید "هر دو طرف می خواهند که بسیار جدی باشند، هر دو طرف می گویند که آنچه می شود ناکافی است. پس باید انتخاب کرد."

کری می گوید که پیشرفت در راستای انتقال دیموکراتیک با موفقیت سرتاسری اقتصاد مصر پیوند دارد. او می گوید "در موجودیت ثبات، سیاحت و سرمایه گذاری پدیدار خواهد شد و با آمدن این دو کار برای مردم مصر پیدا می شود."

آقای کری می گوید که به باور ایالات متحده، حکومت انتقالی مورد حمایت قوای نظامی مصر تا اکنون نشان داده است که مصمم به تحویل دادن قدرت در آن کشور به یک نظام غیرنظامی است.

گزارش: سکات سترن، خبرنگار صدای امریکا
ترجمه نجیب الله احمدیار
XS
SM
MD
LG