لینک های دسترسی

پیشگامی میت رامنی در ایالت نیو همشایر


پیشگامی میت رامنی در ایالت نیو همشایر

مت رامنی والی سابق ایالت مسه چوستس در مبارزات نامزدی کاندیدای ریاست جمهوری از حزب جمهوریخواه در انتخابات روز سه شنبه در ایالت نیو همشایر به پیروزی چشمگیری نایل گردید.

این پیروزی یک گام عمده در را حصول نامزدی حزب جمهوریخواه است که ممکن در انتخابات ماه نوامبر با رئیس جمهور اوباما مقابل شود.

رامنی در حدود ۳۹ فیصد آرا را در نیو همشایر حاصل نمود. در این مبارزات ران پال عضو کانگرس در درجه دوم و جان هنتسمن سفیر سابق امریکا در چین بدرجه سوم قرار گرفت.

رامنی پس از اعلان نتایج دیشب طی بیانیه گفت رئیس جمهور اوباما یک استراتیژی ساده را انتخاب نموده است.

وی باور دارد که نقش امریکا منحیث یک رهبر در جهان موضوع مربوط به گذشته است.

او گفت من باور دارم که یک امریکای قوی باید رهبری آینده را به عهده داشته باشد. وی ضرورت یک نیروی نظامی قدرتمند را لازمی نمی داند. من معتقد هستم که نیروی نظامی امریکا آنقدر قدرتمند باشد که هیچگاهی هیچ کسی با آن مقابله کرده نتواند.

اکتریت مفسرین سیاسی پیشبینی می نمایند که رامنی نامزدی حزب جمهوریخواه را منحیث کاندید ریاست جمهوری حاصل می نماید.

XS
SM
MD
LG