لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش رسیدگی به نا امنی در سپین بولدک


تلاش رسیدگی به نا امنی در سپین بولدک

سفیر ایالات متحده در کابل در جریان دیدار از سرحد سپین بولدک در قندهار میگوید افغانستان برای تامین امنیت خود نیاز به همکاری پاکستان در مرز میان دو کشور دارد.

تامین امنیت نسبی در ولسوالی سپین بولدک قندهار باعث شده تا سرمایه گذاران به کار و تجارت خود در مناطق مرزی انکشاف توجه بیشتری به خرچ دهند.

کارل آیکنبیری، سفیر ایالات متحده در کابل به این ولسوالی رفته تا مشکلات سرمایه گذاران و مردم را از نزدیک برسی نماید. مردم کمتر از نا امنی در آن منطقه شکایت دارند، اما ایجاد سهولت های بیشتر در سرحد را یک نیاز جدی میپندارند. محمد نقیب، یک تاجر افغان مسدودی راه و اجازه ندادن کانتینر های بیشتر را بخاطر نبود جای یک مشکل اساسی میخواند.

وی میگوید "ما امنیت خوبی داریم، نه به اموال ما زیان میرسد و نه به خود ما کدام تهدیدی وجود دارد، ولی مشکل اصلی ما در گمرک است."

پولیس سرحدی با امکانات نسبی که دارد توانسته است رضایت مردم را بدست آورد. جنرال عبدالرازق، قومندان سرحدی میگوید اکنون هفته چند بار میان مسئولین سرحدی افغانستان و پاکستان ملاقات صورت میگیرد تا زمینۀ فراهم آوری امنیت بهتر مساعد شود.

وی علاوه نمود "مشکل اساسی ما در اینجا نبود ساحه وسیع گمرک است؛ سرمایه داران مشکل امنیتی ندارند، بلکه با کمبود سهولت های گمرکی روبرو هستند."

به گفتۀ سفیر امریکا، روحیه همکاریی میان همه ارگان ها در اینجا منجر به تأمین امنیت شده است، اما مرزهای که افغانستان را تهدید میکند، نیاز به یک طرح وسیع و تقویۀ پولیس سرحدی دارد.

از سوی دیگر سفارت ایالات متحده امریکا به منظور انکشاف بیشتر شرکت های افغانی و شفافیت بیشتر مصرف پول تعدادی از پروژه های انکشافی و ساختمانی مربوط سفارت را نیز به افغانها می سپارد.

قرارداد یک پروژه ساختمانی مربوط سفارت امریکا در کابل به منظور انکشاف ساختمان های سفارت به ارزش ۵۱۱ میلیون دالر که برای بیش از یک هزار و پنجصد تن افغان زمینه کار برابر گردیده است، میان سفارت امریکا و ارگان های مربوط افغانستان به امضا رسید.

سفیر ایالات متحده در کابل میگوید امریکا بیش از دوصد میلیون دالر قرارداد را به شرکت های افغانی میدهد تا برای افغان ها زمینه عواید و کار بهتر مساعد گردد.

XS
SM
MD
LG